Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự londonrocknroll.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Transient là gì

Such extraction is used in phasevocoder techniques, expanded to more complex methods extracting individual partials, noise & transients.
Thus, in general, stimulus selectivity was broader during the transients, và sharper afterwards, in all three data sets.
The bifurcation theory explains the occurrence of transients and intermittency as the main bifurcation phenomemãng cầu in random diffeomorphisms.
Limited computing costs of unsteady simulations provide the possibility of investigating long transients.
He sees brain dynamics as characterized by dynamic transients, spontaneous activity and timevarying inputs, rather than by attractors selected by constant đầu vào patterns.
The following case by case analysis of the most representative arcades of the corpus highlights the incidence of particular space configurations on the environmental transients.
The wealth of data collection allowed for two levels of seasonal analysis: environmental transients and environmental performance.
One way lớn minimize transients would be lớn reduce the gap length reducing the transit time!, keeping the voltage constant.
Each beamlet would be millimeter scale in radius, so transients would occur on a much shor ter time scale.
A failing action produces neither transients nor bindings, so the fail-continuation has only a commit argument.
As well as forming the brain substrate of the remembered avoidance over this period, these transients must serve two other functions.

Xem thêm: Không Nên Làm Gì Khi Trẻ Sốt Bao Nhiêu Độ Là Cao, Góc Giải Đáp: Trẻ Em Bao Nhiêu Độ Được Coi Là Sốt

Các cách nhìn của các ví dụ không trình bày quan điểm của những biên tập viên londonrocknroll.com londonrocknroll.com hoặc của londonrocknroll.com University Press tuyệt của những nhà cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập londonrocknroll.com English londonrocknroll.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *