Sẵn sàng du học tập – Những quan niệm nlỗi chi phí lương, tiền thưởng trọn, chi phí hoả hồng tất cả nghĩa khác biệt, chính vì thế được thể hiện bằng hầu hết trường đoản cú ngữ không giống nhau trong giờ Anh. Những trường đoản cú vựng và ví dụ dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ rộng những tư tưởng này.

Bạn đang xem: Tiền thưởng tiếng anh là gì

*

1. Pay /peɪ/: khoản chi phí được trả lúc làm việc, lương nói chung.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:chi phí làm ngoại trừ tiếng.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled khổng lồ extrapay.

Nhân viên có tác dụng thêm quanh đó giờ đồng hồ sẽ được trả thêm chi phí.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: tiền lương trả chu kỳ với thường xuyên theo mon, đựơc biện pháp vào hòa hợp đồng lao cồn.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương chúng ta một mon bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản chi phí mướn thường trả theo tuần, nhất là cho đầy đủ các bước làm cho thuê phổ biến, ko đề xuất qua bởi cung cấp.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bốc vác được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:chi phí prúc cấp.

meal/petrol/ travel/ elephone allowancelà chi phí phú cung cấp nạp năng lượng trưa, xăng xe pháo, vận chuyển, điện thoại. Trong khi, “allowance” còn được dùng để làm chỉ khoản chi phí tiêu vặt cha mẹ thường mang đến con cái.

Ví dụ:

I receive sầu anallowanceof 50 dollars per day.

Xem thêm: Vợ Ba Vừa Cho “Bay Màu” Bài Viết Tố Chồng, Tú Dưa Là Ai, Tú Dưa: Cát

Tôi nhận thấy tiền trợ cung cấp hằng ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:tiền huê hồng, tiền phần trăm lợi nhuận bán sản phẩm.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi thường xuyên tính mứctiền hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:tiền thưởng,“attendance bonus”là tiền thưởng cần cù.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

chúng tôi Tặng Ngay thêm tiền ttận hưởng năng suất thao tác làm việc đến Shop chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: chi phí huyết kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest eggto lớn help pay for her university fees.

Kể tự Lúc Jenny Thành lập và hoạt động Cửa Hàng chúng tôi ban đầu để dành riêng chi phí sau đây bé nhỏ xíu học tập Đại học.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cấp thôi việc

Employers are required topayseverance payafter an employee is terminated.

Các ông nhà bắt buộc trả tiền trợ cấp cho thôi vấn đề sau thời điểm một nhân viên bị thôi việc.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cấp thất nghiệp

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *