- Hàm số (y = x^altrộn ) có TXĐ (D = R) với mọi (altrộn ) nguyên ổn dương bắt buộc A cùng B sai.

Bạn đang xem: Tập xác định là gì

- Hàm số (y = x^altrộn ) có TXĐ (D = Rackslash left 0 ight\) với mọi (altrộn ) nguyên âm hoặc (altrộn = 0) yêu cầu C không nên.

- Hàm số (y = x^alpha ) bao gồm TXĐ (D = left( 0; + infty ight)) với tất cả (altrộn ) không ngulặng bắt buộc D đúng.


Lời giải của GV londonrocknroll.com

Hàm số (y = x^5) xác minh trên (mathbbR).

Xem thêm: "Việc Niêm Yết ( Giá Niêm Yết Tiếng Anh Là Gì ? Giá Niêm Yết Tiếng Anh Là Gì

Hàm số (y = x^ - 1) khẳng định nếu (x e 0).

Hàm số (y = x^sqrt 2 ) khẳng định trường hợp (x > 0).

Xem thêm: Tọa Độ Trọng Tâm Tứ Diện Là Gì, Gọi G Là Trọng Tâm Tứ Diện Abcd

Hàm số (y = left( x^sqrt 2 ight)^2) xác minh nếu (x > 0).

Đáp án nên chọn là: a


*
*
*
*
*
*
*
*

Đẳng thức (left( sqrtx ight)" = (x^frac1n)" = dfrac1nx^ - fracn - 1n = dfrac1nsqrtx^n - 1) xảy ra khi:


Xét hàm số (y = x^alpha ) bên trên tập (left( 0; + infty ight)) tất cả thứ thị sau đây, lựa chọn Tóm lại đúng:


*

Cho hàm số (fleft( x ight) = left( x^1 + dfrac12log _4x + 8^dfrac13log _x^22 + 1 ight)^dfrac12 - 1) cùng với (0

*

**

*

Cơ quan tiền công ty quản: shop Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Chuyên mục: KHÁI NIỆM
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *