Bài viết giúp các bạn hiểu rõ định nghĩa về tập giá trị hàm số và các ứng dụng trong việc giải bất đẳng thức, biện luận nghiệm của phương trình.


Bạn đang xem: Tập giá trị của hàm số là gì

Định nghĩa về tập giá trị của hàm số

Phần này sẽ giúp bạn hiểu hơn về 3 định nghĩa về tập giá trị: Định nghĩa theo ánh xạ, định nghĩa theo hàm số và định nghĩa dựa vào tập xác định của hàm số.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tài liệu tập giá trị hàm số


Sidebar chính


Footer


Xem thêm: As Far As Nghĩa Là Gì ? Giải Nghĩa Chi Tiết Của Cụm Từ As Far As

Contact


gmail.com

Infomation


Bạn bè


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *