RDBMS là viết tắt của Relational Database Management System Có nghĩa là hệ quản lí trị cơ sỡ tài liệu tình dục. RDBMS là cửa hàng mang đến SQL, với mang lại tất cả các hệ thống cửa hàng dữ liệu tân tiến nhỏng MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySquốc lộ với Microsoft Access.quý khách đã xem: Rdbms là gì

1. Bảng (Table) là gì?

RDBMS Database sử dụng các bảng nhằm lưu trữ tài liệu. Một bảng là 1 tập hợp các dữ liệu có tương quan với đựng những sản phẩm cùng các cột nhằm giữ tài liệu.Một bảng là 1 kho tàng trữ (Storage) dữ liệu đơn giản và dễ dàng tốt nhất vào RDBMS.

Bạn đang xem: Rdbms là gì


*

2. Field (Trường) là gì?

Trường, là 1 trong thực thể nhỏ dại độc nhất vô nhị của bảng, chứa thông báo cụ thể về từng bản ghi trong bảng.Trong ví dụ trên, các ngôi trường trong bảng KHACH_HANG bao gồm ID, TEN, TUOI, DIA_CHI VÀ LUONG.

3. Hàng hoặc bạn dạng ghi là gì?

Một sản phẩm của một bảng cũng rất được Hotline là bản ghi. Nó cất báo cáo ví dụ về một entry riêng biệt rẽ trong bảng. Hàng là 1 trong thực thể nằm ngang trong bảng.

*

4. Column (cột) là gì?

Một cột, là 1 trong thực thể dọc vào bảng, đựng toàn bộ thông tin được link với 1 trường rõ ràng trong một bảng.Ví dụ: một cột vào bảng KHÁCH HÀNG là DIA_CHI, diễn tả địa chỉ và đã như dưới đây:

*

5. Giá trị NULL là gì?

Giá trị NULL của một bảng xác định rằng trường đã trở nên để trống trong khi chế tạo phiên bản ghi.Nó là không giống hoàn toàn với cái giá trị 0 hoặc một ngôi trường mà cất khoảng trống (space).

6. Ràng buộc (Constraint) vào SQL

Ràng buộc (Constraint) là các qui tắc cho các cột dữ liệu vào bảng. Chúng được sử dụng nhằm giới hạn đẳng cấp dữ liệu nhưng có thể nhập vào một bảng.Như vậy bảo đảm tính chính xác cùng tính tin cậy mang đến tài liệu vào Database.

Xem thêm: Schizophrenia Là Gì ? Tâm Thần Phân Liệt Có Chữa Khỏi Được Không?

Ràng buộc DEFAULT vào SQL: Cung cấp cho một giá trị mặc định mang đến cột khi không được xác minh.

Ràng buộc UNIQUE trong SQL: Bảo đảm tất cả giá trị vào một cột là không giống nhau.

Ràng buộc PRIMARY Key vào SQL: Mỗi hàng/phiên bản ghi được nhận diện một cách độc nhất vô nhị trong một bảng.

Ràng buộc FOREIGN Key vào SQL: Mỗi hàng/bạn dạng ghi được trao diện một biện pháp tuyệt nhất vào bất kỳ bảng làm sao.

Ràng buộc INDEX vào SQL: Sử dụng để chế tạo ra với đem dữ liệu tự Database một biện pháp nhanh lẹ.

Tổng kết

Qua bài viết này mình hi vọng những người bước đầu học đại lý tài liệu hoàn toàn có thể thay được RDBMS hơn.Happy codding

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *