Quang phổ hấp thụ là gì ? Trình bày cách tạo ra quang phổ hấp thụ. Đặc điểm của quang phổ hấp thụ là gì ?


*
Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại londonrocknroll.com. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app londonrocknroll.com. Tải ngay!


Quang phổ hấp thụ là các vạch hay đám vạch tối trên nền của một quang phổ liên tục.

Bạn đang xem: Quang phổ hấp thụ là gì

Cách tạo ra quang phổ hấp thụ : Dùng một bóng đèn điện dây tóc chiếu sáng khe F của một máy quang phổ. Trên tiêu diện của thấu kính buồng tối, có một quang phổ liên tục của dây tóc bóng đèn. Đèn xen giữa đèn và khe F một cốc thủy tinh đựng dung dịch màu, thì trên quang phổ liên tục ta thấy có một số dải đen. Quang phổ liên tục, thiếu các ánh sáng do bị dung dịch hấp thụ, được gọi là quang phổ hấp thụ của dung dịch.

Đặc điểm của quang phổ hấp thụ là : Quang phổ hấp thụ của các chất khí chứa các vạch hấp thụ và là đặc trưng cho chất khí đó. Quang phổ hấp thụ của chất lỏng và chất rắn lại chứa các "đám", mỗi đám gồm nhiều vạch hấp thụ nối tiếp nhau một cách liên tục.

Xem thêm: Phong Trào Cần Vương Là Gì, Chiếu Cần Vương Có Tác Dụng Gì


LẤY GỐC VÀ PHẪU THUẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA TRONG ĐỀ THI TNTHPT CÁC NĂM - Livestream LÝ thầy VƯỢNG


DÙNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM VẬT QUA VỊ TRÍ X - Livestream VẬT LÝ cô QUYÊN


Chỉ ra câu sai.

Quang phổ liên tục được phát ra bởi chất nào dưới đây khi bị nung nóng ?

A. chất rắn.

B. chất lỏng

C. chất khí ở áp suất thấp

D. chất khí ở áp suất cao


Quang phổ vạch phát xạ là gì ? Điều kiện để có quang phổ vạch phát xạ là gì ?Đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ là gì ?


Quang phổ liên tục là gì ? Điều kiện để có quang phổ liên tục là gì ? Đặc điểm của quang phổ liên tục là gì ?


Trong quang phổ vạch phát xạ của hidro, ta thấy vạch lam nằm bên phải vạch chàm. Vậy các vạch đỏ và vạch tím nằm thế nào ?


Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra ?

A. chất rắn

B. chất lỏng

C. chất khí ở áp suất thấp

D. chất khí ở áp suất cao


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *