Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

presented
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ có mặt, hiện diệnkhổng lồ be present at...

Bạn đang xem: Presented là gì

: xuất hiện nghỉ ngơi...to be present khổng lồ the mind: hiện ra vào trí hiện giờ, hiện giờ, lúc này, ni, nàypresent boundaries: đường trẻ ranh giới hiện nay tạithe present volume: cuốn nắn sách này (ngôn ngữ học) hiện tạipresent tense: thời hiện tại (trường đoản cú cổ,nghĩa cổ) chuẩn bị sẵn sàng, sẵn sàng giúp đỡa very present help in trouble: sự trợ giúp hết sức sẵn sàng chuẩn bị trong lúc bồn chồn cực nhọc khăn danh từ bây chừ, bây giờ, hiện thời, hiện giờ, lúc này, bây giờat present: hiện thời, bây giờ, lúc nàyfor the present: trong từ bây giờ, hiện giờ (pháp lý);(nghịch cợt) tư liệu này, bốn liệu nàyby these presents: vị đa số tài liệu này (ngữ điệu học) thời hiện tại tại danh từ qua biếu, đồ dùng tặng, khuyến mãi ngay phẩmto make somebody toàn thân a present of something: biếu ai vật gì, khuyến mãi ai cái gì danh từ tư thế giơ súng ngắm tư cố bồng súng chào nước ngoài đụng từ đưa ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: trường thích hợp này lộ ra một vài khó khăn khăn gửi, trình, nộp, dângto lớn present the credentials: trình quốc thưkhổng lồ present a petition: gửi một phiên bản loài kiến nghịto present a cheque for payment: nộp séc nhằm lĩnh tiền bày tỏ, trình diễn, biểu thịto present the question very cleary: trình diễn vấn đề một giải pháp rất rõ ràng ràng diễn tả (một vsinh hoạt kịch); cho (diễn viên) ra mắtkhổng lồ present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, mở ra, thể hiện ralớn present oneself before the jury: trưng bày trước ban giám khảothe idea presents itself lớn my mind: ý suy nghĩ nảy ra vào trí tuệ tôi trình làng (ai cùng với ai); chuyển (ai) vào yết kiến, đưa (ai) vào bệ con kiến (vua...)to be presented at court: được chuyển vào chầu, được đưa vào yết kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để cai quản xứ đọng đạo) biếu khuyến mãi (ai loại gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàoto present arms: bồng súng chào

*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

presented

Từ điển WordNet


adj.


n.

Xem thêm: Đạt Tiêu Chuẩn Tiếng Anh Là Gì, Hàng Không : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative sầu of a country, etc.

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym & Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extover give grant hand over offer submit tenderant.: absent future past
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *