Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ londonrocknroll.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Pocket money là gì

The charge by the welfare home is slightly lower than the average pension, leaving the older people with a little pocket money.
A medical recommendation was necessary to lớn claim the benefit, which might also include travel expenses và pocket money.
Following a complex process of registration, police docketing & the issue of identity cards, pocket money and clothing coupons, the men and women were transported khổng lồ employment camps.
It is parents themselves, indeed women themselves, who give sầu their girls less pocket money than their boys.
It encourages a sense of independence & responsibility, và provides extra pocket money for the things that children want, which parents nowadays often cannot afford.
It is unrealistic khổng lồ expect many parents lớn provide sufficient pocket money khổng lồ pay for the compact discs, clothes and other things that teenagers want.
Boys & girls over this age working in the training departments of a school are not paid but get pocket money.
I have sầu never been able to lớn work out how he ever found time to come in và piông xã up his parliamentary pocket money.
They cover travel, academic fees, subsistence và books, but no separate provision is made for pocket money.
I suggest that the housewife will deduct these pennies before she hands her husbvà his pocket money.
No pocket money for the boys this week then, & their haircuts will have sầu khổng lồ be postponed yet again.

Xem thêm: Chồng Kim Tuyến: Thỉnh Thoảng, Tôi Và Chồng Cũ Vẫn Đi Ăn Chung

Các quan điểm của các ví dụ ko mô tả quan điểm của những chỉnh sửa viên londonrocknroll.com londonrocknroll.com hoặc của londonrocknroll.com University Press tuyệt của các bên trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn londonrocknroll.com English londonrocknroll.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *