Hiểu biết về các loại phương tiện đi lại giao thông là một trong những điểm mạnh trong vấn đề tiếp xúc bởi giờ đồng hồ Anh. Ví nlỗi trong số tình huống nói tới phương tiện dịch chuyển Khi đi làm việc hoặc tới trường tương tự như lúc nói đến các phương tiện đi lại giao thông vận tải nơi công cộng. Bộ từ bỏ vựng này sẽ tương đối hữu dụng khi cuộc trò chuyện luân phiên xung quanh các chủ thể về Dịp lễ với du lịch. Dưới đấy là bộ từ vựng về phương tiện đi lại giao thông vận tải vào tiếng Anh nhưng londonrocknroll.com sẽ gửi mang lại bạn đọc kèm hình ảnh, phiên âm và ví dụ cụ thể.


Từ vựng các một số loại phương tiện đi lại vào giao thông

Van/væn/Xe sở hữu cỡ trung
Taxi/ˈtæk.si/Xe tắc xi
Police car/pəˈliːs ˌkɑːr/Xe chình họa sát
Bus/bʌs/Xe buýt
Ambulance/ˈæm.bjə.ləns/Xe cứu giúp thương
Skateboard/ˈskeɪt.bɔːrd/Ván trượt
Baby carriage (US) – Pram (UK)/ˈbeɪ.bi ˌker.ɪdʒ/ – /præm/Xe đẩy em bé
Bicycle/ˈbeɪ.bi/Xe đạp
Mountain bike/ˈmaʊn.tən ˌbaɪk/Xe giẫm leo núi
Scooter/ˈskuː.t̬ɚ/Xe tay ga
Motorcycle/ˈmoʊ.t̬ɚˌsaɪ.kəl/Xe máy
Fire engine/ˈfaɪr ˌen.dʒɪn/Xe cứu hỏa
Crane/kreɪn/Máy trục
Forklift/ˈfɔrkˌlift/Xe nâng
Tractor/ˈtræk.tɚ/Máy kéo
Recycling truck/ˌriːˈsaɪ.klɪŋ trʌk/Xe chngơi nghỉ rác
Cement mixer/sɪˈment ˌmɪk.sɚ/Máy trộn bê tông
Dump truck/ˈdʌmp ˌtrʌk/Xe ben
Subway/ˈsʌb.weɪ/Tàu điện ngầm
Aerial tramway/ˈer.i.əl ˈtræm.wei/Cáp treo
Helicopter/ˈhel.əˌkɑːp.tɚ/Máy cất cánh trực thăng
Airplane/ˈer.pleɪn/Máy bay
Balloon/bəˈluːn/Khinc lúc cầu
Tram (UK) – Streetoto (US)/træm/ – /ˈstriːt.kɑːr/Tàu điện
Carriage/ˈker.ɪdʒ/Xe ngựa
Rowboat/ˈroʊ ˌboʊt/Thuyền chèo
Boat/boʊt/Thuyền
Train/treɪn/Xe lửa, tàu hỏa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Từ vựng về môi trường thiên nhiên

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *