Phản ứng este hóa là gì?

– Phản ứng este hóa là phản ứng giữa axit cacboxylic cùng ancol vào điều kiện ánh nắng mặt trời, có H2SO4 đặc làm cho xúc tác. Trong điều kiện kia, bên cạnh đó xẩy ra phản nghịch ứng tdiệt phân este trong môi trường axit, tạo nên axit và ancol lúc đầu. Phản ứng este hóa cùng phản ứng tbỏ phân este vào axit là bội nghịch ứng thuận nghịch, năng suất làm phản ứng H (H2SO4, to) Ry(COO)xyR’y + xyH2O

Nếu axit cacboxylic và ancol tđê mê gia phản bội ứng số đông nằm trong nhiều loại đối kháng chức (hay gặp) thì làm phản ứng tất cả pmùi hương trình dạng:

RCOOH + R’OH ←-> (H2SO4, to) RCOOR’ + H2O ( H2SO4 ngoài chức năng xúc tác còn có công dụng hút nước)

VD:

C2H5OH +CH3COOH ⇌ (H+, to) H2O + CH3COOC2H5

CH3OH + CH3COOH ⇌ (H+, to) CH3COOCH3 + H2O


*

Thí nghiệm điều chế este trong chống xem sét.

Bạn đang xem: Phản ứng este hóa là gì


Cách giải bài bác toán thù este hóa

Dạng bài bác tra cứu công suất bội nghịch ứng este hóa

*

VD: Trộn đôi mươi ml cồn etylic 92o cùng với 300 ml axit axetic 1M thu được các thành phần hỗn hợp X. Cho H2SO4 quánh vào X rồi làm cho nóng, sau một thời hạn nhận được 21,12 gam este. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên ổn hóa học là 0,8 gam/ml. Hiệu suất làm phản ứng este hoá là ?

Giải

*

Ban đầu số mol ancol nhiều hơn thế nữa số mol axit suy ra ancol dư, năng suất phản nghịch ứng tính theo axit.

Theo (1) số mol axit và ancol tsay đắm gia phản nghịch ứng là 0,24 mol. Vậy hiệu suất làm phản ứng là :

H = 0,24/0,3 x 100 = 80%.

Bài toán tính cân nặng este

VD: Hỗn hợp X bao gồm axit HCOOH với CH3COOH (tỉ lệ thành phần mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác cùng với 5,75 gam CH3CH2OH (có xúc tác H2SO4 đặc) chiếm được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phan ung este hoa đa số bằng 80%). Giá trị của m là?

Giải

hotline cách làm vừa phải của nhị axit là :

*

Vì số mol nhị axit đều bằng nhau nên

*

*

Do vậy tính thành phầm theo số mol axit

*

Vậy meste = 0,1(8 + 44 + 29) x 80/100 = 6,48 (gam).

Một số bài xích tập áp dụng :

Bài 1 Este phenyl axetat CH3COOC6H5 được điều chế bởi phản bội ứng nào ?

A. CH3COOH + C6H5OH (xt, to).

B. CH3OH + C6H5COOH (xt, to).

C. (CH3CO)2O + C6H5OH (xt, to).

D. CH3OH + (C6H5CO)2O (xt, to).

Bài 2: Cách như thế nào sau đây dùng để làm pha trộn etyl axetat ?

A. Đun hồi lưu lại hỗn hợp etanol, ginóng cùng axit sunfuric sệt.

B. Đun hồi giữ các thành phần hỗn hợp axit axetic, rượu trắng cùng axit sunfuric.

Xem thêm: Lợi Thế Kinh Tế Nhờ Quy Mô ( Economy Of Scale Là Gì ? Economies Of Scale Là Gì

C. Đun hỗn hợp etanol, axit axetic cùng axit sunfuric đặc vào ly thuỷ tinh độ chịu nhiệt.

D. Đun hồi lưu tất cả hổn hợp etanol, axit axetic cùng axit sunfuric sệt.

Bài 3: Hỗn đúng theo M gồm ancol no, đối chọi chức X với axit cacboxylic solo chức Y, phần lớn mạch hsinh hoạt với có cùng số nguyên tử C, tổng thể mol của nhị chất là 0,5 mol (số mol của Y to hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) cùng 25,2 gam H2O. Mặt không giống, ví như đun cho nóng M cùng với H2SO4 sệt nhằm triển khai phản bội ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este chiếm được là

A. 22,80 B. 34,đôi mươi C. 27,36 D. 18,24

Bài 4: X là các thành phần hỗn hợp tất cả HCOOH cùng CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 21,2 gam X công dụng với 23 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 quánh, đun nóng) nhận được m gam các thành phần hỗn hợp este (công suất este hóa hồ hết đạt 80%). Giá trị m là

A. 40,48 gam.

B. 23,4 gam.

C. 48,8 gam

D. 25,92 gam.

Bài 5: trọng lượng riêng rẽ của ancol etylic ngulặng hóa học là 0,8 gam/ml. Hiệu suất phản bội ứng este hoá là :

A. 75%. B. 80%. C. 85%. D. Kết trái khác.

Bài 6: Cho 45 gam axit axetic làm phản ứng cùng với 69 gam etanol (gồm H2SO4 đặc làm xúc tác) đun nóng, nhận được 41,25 gam este. Hiệu suất của bội nghịch ứng este hoá là:

A. 62,1/2. B. 50,00% C. 40,00% D. 31,25%.

Bài 7: Cho 45 gam axit axetic phản nghịch ứng với 69 gam etanol (gồm H2SO4 sệt làm cho xúc tác) nấu nóng, chiếm được 41,25 gam este. Hiệu suất của bội nghịch ứng este hoá là:

A. 62,một nửa. B. 50,00%. C. 40,00%. D. 31,25%.

Bài 8: lúc nấu nóng 25,8 gam các thành phần hỗn hợp ancol etylic cùng axit axetic tất cả H2SO4 quánh có tác dụng xúc tác nhận được 14,08 gam este. Nếu đốt cháy trọn vẹn lượng hỗn hợp kia chiếm được 23,4 g H2O. Tìm thành Xác Suất mỗi chất vào tất cả hổn hợp đầu cùng hiệu suất của phản ứng este hoá.

A. 53,5% C2H5OH; 46,5% CH3COOH với H = 80%

B. 55,3% C2H5OH; 44,7% CH3COOH với H = 80%

C. 60,0% C2H5OH; 40,0% CH3COOH với H = 75%

D. 45,0% C2H5OH; 55,0% CH3COOH cùng H = 60%

Bài 9: Chia A g axit axetic có tác dụng 2 phần đều nhau.

Phần 1 được dung hòa toàn vẹn bằng 0,5 lkhông nhiều dd NaOH 0,4M;

Phần 2 thực hiện phản ứng este hóa cùng với ancol etylic thu được m g este. Giả sử hiệu suất bội phản ứng đạt 100%, quý giá của m là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *