- Nguyên ổn tắc 1: Các nguim tố được xếp theo hướng tăng dần của năng lượng điện phân tử nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Phân nhóm chính là gì

- Nguyên tắc 2: Các nguyên ổn tố gồm thuộc số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một mặt hàng.

- Nguyên tắc 3: Các nguyên tố gồm cùng số electron hóa trị vào nguyên tử được sắp xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là phần đông electron có tác dụng tđê mê gia có mặt liên kết chất hóa học (electron lớp bên ngoài thuộc hoặc phân lớp kế xung quanh thuộc không bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một trong những ô của bảng Điện thoại tư vấn là ô nguyên ổn tố.

- Số lắp thêm trường đoản cú của ô nguyên ổn tố đúng thông qua số hiệu nguyên ổn tử của ngulặng tố kia.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là hàng những nguim tố nhưng mà nguyên ổn tử của chúng có cùng số lớp electron, được thu xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng nhiều.

b) Giới thiệu các chu kì

- Chu kì 1: bao gồm 2 nguim tố $H,(Z=1)$ cho $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: gồm 8 nguyên ổn tố $Li,(Z=3)$ đến $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: có 8 ngulặng tố $Na,(Z=11)$ cho $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: tất cả 18 nguim tố $K,(Z=19)$ cho $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: tất cả 18 nguyên ổn tố $Rb,(Z=37)$ cho $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: có 32 nguim tố $Cs,(Z=55)$ mang đến $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: Bắt đầu trường đoản cú ngulặng tố $Fr,(Z=87)$ đến nguim tố bao gồm $Z=110$, đây là một chu kì không chấm dứt.

Xem thêm: At The Time Là Gì Và Cấu Trúc At The Time Trong Tiếng Anh, At The Time

c) Phân các loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là những chu kì nhỏ tuổi.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là các chu kì Khủng.

$ Rightarrow$ Nhận xét:

- Các nguyên tố trong cùng chu kì tất cả số lớp electron đều nhau với ngay số lắp thêm trường đoản cú của chu kì.

- Mnghỉ ngơi đầu chu kì là kim loại kiềm, sát cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 sản phẩm cuối bảng là 2 chúng ta ngulặng tố có thông số kỹ thuật electron sệt biệt: Lanrã với Actini.

+ Họ Lantan: tất cả 14 ngulặng tố đứng sau $La,(Z=57)$ ở trong chu kì 6.

+ Họ Actini: gồm 14 nguim tố sau $Ac,(Z=89)$ ở trong chu kì 7.

3. Nhóm nguim tố

a) Định nghĩa

- Nhóm ngulặng tố là tập thích hợp các nguim tố cơ mà nguyên ổn tử có cấu hình electron giống như nhau, vì vậy gồm đặc điểm chất hóa học gần giống nhau với được thu xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần trả chia thành 8 team A (đặt số từ IA cho VIIIA) với 8 team B (khắc số từ bỏ IB cho VIIIB). Mỗi team là một cột, riêng biệt nhóm VIIIB gồm 3 cột.

- Nguyên ổn tử những nguyên ổn tố trong cùng một tổ gồm số electron hóa trị đều bằng nhau và ngay số thứ trường đoản cú của group (trừ nhì cột cuối của tập thể nhóm VIIIB).

* Nhóm A:

- Nhóm A có 8 team trường đoản cú IA mang đến VIIIA.

- Các nguyên tố team A bao gồm nguyên ổn tố $s$ và nguyên tố $p$:

+ Nguim tố $s$: Nhóm IA (nhóm kim loại kiềm, trừ $H$) và đội IIA (kim loại kiềm thổ).

+ Nguyên ổn tố $p$: Nhóm IIIA cho VIIIA (trừ $He$).

- STT đội = Số $e$ phần ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ Cấu hình electron hóa trị tổng quát của tập thể nhóm A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số đồ vật trường đoản cú của tập thể nhóm $A = a + b$

$ longrightarrow$ Nếu $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ Nếu $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ Nếu $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* Nhóm B:

- Nhóm B bao gồm 8 đội được đặt số từ IIIB mang lại VIIIB, rồi IB và IIB theo hướng từ trái thanh lịch yêu cầu trong bảng tuần hoàn.

- Nhóm B chỉ có những ngulặng tố của những chu kỳ luân hồi béo.

- Nhóm B gồm các nguim tố $d$ cùng nguyên tố $f$ (ở trong 2 mặt hàng cuối bảng).

- STT team = Số $e$ phần bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 trực thuộc nhóm VIIIB)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *