Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ londonrocknroll.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Paneer là gì

It is sometimes wrapped in dough & deep-fried or served with either spinach (palak paneer) or peas (mattar paneer).
Comtháng variants on the filling are egg, potato lớn, paneer, mixed vegetables & curried chicken or mutton.
Another variant is the "krapak" or hard mixture, which blends rice flour with the paneer to size a shell-like dough that last much longer.
Saag can be made from spinach, mustard leaves, finely chopped broccoli, or other greens, along with added spices and sometimes other ingredients such as paneer.
The gravy is commonly used in making chicken curries, however it can also be used to lớn prepare vegetarian dishes, using potalớn, paneer or soya chunks.
The resulting paneer is dipped in chilled water for 23 hours khổng lồ give it a good texture và appearance.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu thị ý kiến của các biên tập viên londonrocknroll.com londonrocknroll.com hoặc của londonrocknroll.com University Press hay của các đơn vị cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Diễn Viên Ashton Kutcher Là Ai, Ashton Kutcher / Demi Moore : « Jai Peut

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập londonrocknroll.com English londonrocknroll.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *