Bên cạnh lý giải với trả lời kĩ các cấu trúc cùng từ vựng trong bài báo giờ đồng hồ anh, IELTS TUTOR nhận ra có nhiều các bạn học viên lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR vẫn không nắm được cách cần sử dụng của NO MATTER đó là cụm khôn xiết phổ cập vào giờ anh


No matter cần sử dụng với who, whose, what, which, where, when, và how. Có nghĩa tương tự "bất cứ ai/dòng gì".

Bạn đang xem: No matter how là gì


Ví dụ:

No matter where you go, you"ll find Coca-Cola.

(Bất nhắc chúng ta đi đâu, bạn sẽ tra cứu thấy Coca-Cola.)

You"ll be welcome no matter when you come.

Xem thêm: " Thức Ăn Tinh Là Gì ? Kỹ Thuật Phối Trộn Thức Ăn Tinh

(Anh sẽ được mừng đón bất kể khi nào anh đến.)


Cùng IELTS TUTOR xét Ví dụ:

No matter what your age, you can đại bại weight by following this program. (bất kể tuổi thọ của bạn là gì...)No matter how often they were urged, they could not bring themselves khổng lồ join in. (bất kể họ giục các như nào)Jenkins would reward all investors, no matter when they made their investment.(bất kể khi nào...)

Liên từ no matter who/what/where/how hay được dùng giống hệt như whoever, whatever, whenever, however...


Everybody who goes inlớn this region, no matter who they are, is at risk of being taken hostageEverybody who goes inkhổng lồ this region, whoever they are, is at risk of being taken hostage

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ

She always called at the house whenever she was in the area. You can have my cottage whenever you lượt thích. 
No matter what you say, I won"t believe you. (Bất nói anh nói gì, tôi sẽ không tin anh.)Whatever you say, I won"t believe sầu you. (Bất đề cập anh nói gì, tôi sẽ thiếu tín nhiệm anh.)
Phone me when you arrive sầu, no matter how late it is.(hotline anh ngay trong lúc em mang đến nơi, bất kỳ gồm muộn cầm như thế nào.)Phone me when you arrive, however late it is. (Call anh ngay lúc em cho địa điểm, dù là muộn cụ làm sao.)
Whoever did this will sooner or later be caught & will be punished. Whoever wins the election is going lớn have a tough job getting the economy baông xã on its feet. Ben, I want whoever"s responsible to lớn come forwardIsrael offers automatic citizenship lớn all Jews who want it, whatever colour they are và whichever language they speakI recommover that you avoid processed foods whenever possible.
Vì no matter...là 1 trong liên tự, nó bắt buộc đi cùng hai mệnh đềĐể reviews chỉ một mệnh đề, họ dùng It doesn"t matter.

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

It doesn"t matter when you come.No matter when you come, you"ll be welcome.  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0


*

Almost done…

We just sent you an tin nhắn. Please cliông chồng the links in the email lớn confirm your subscription!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *