The SNB is an aktiengesellschaft under special regulations, & has two head offices, one is in Bern & the other one in Zurich.

Bạn đang xem: Ngân hàng nhà nước việt nam tiếng anh là gì


The collapse of the State Bank in 1992 resulted in large levels of state public debt (as much as A$4 billion).
Tòa công ty tối đa của Adelaide, được xây cất vào khoảng thời gian 1988, lúc đầu được Gọi là Tòa công ty Ngân hàng Nhà nước.
Sau khi được bổ nhiệm trong tuổi 46, ông biến hóa Thống đốc trẻ nhất lịch sử hào hùng Ngân sản phẩm Nhà nước cả nước.
After being appointed at the age of 46, he became the youngest Governor in the history of the State Bank of londonrocknroll.cometphái nam.
ví dụ như, Chính phủ điều hành và kiểm soát Ngân hàng Nhà nước và Chịu đựng trách nát nhiệm tổ chức triển khai bảo hiểm bên nước và dự toán.
For instance, the Government controlled the State Bank of the USSR and was responsible for the organisation of state insurance and accounting.
giữa những phương án sẽ là tái tổ chức Ngân hàng Nhà nước cùng cải cách thông thường về các vấn đề tài thiết yếu.
Another of the measures was the reorganization of the State Bank & a general resize of financial matters.
Các ghi chú của Ngân sản phẩm Nhà nước diễn tả Lenin trong lúc Kho bạc ghi crúc biểu lộ kiến tạo thẩm mỹ hoa.
Đây được giải quyết vào hệ thống Swiss Interngân hàng Clearing (SIC) thông qua tài khoản tiền gửi được giữ cùng với Ngân mặt hàng Nhà nước.
These are settled in the Swiss Interbank Clearing (SIC) system londonrocknroll.coma sight deposit accounts held with the National Bank.
Chúng được lưu giữ hành cùng với các ghi crúc chervonets được ra mắt vào thời điểm năm 1922 vì chưng Ngân hàng Nhà nước cùng với mệnh giá bán 1, 3, 5 10 và 25 chervonets.
These circulated alongside the chervonets notes introduced in 1922 by the State Bank in denominations of 1, 3, 5 10 and 25 chervonets.
Ông đã làm được cứu vớt trợ với khoản vay mượn 30 triệu Mark xuất phát điểm từ một tập đoàn các ngân hàng vị Ngân mặt hàng Nhà nước Phổ bố trí.
He was bailed out with a 30 million Mark loan from a consortium of banks arranged by the Prussian State Bank.
Đề án tái cấu tạo nợ sẽ tiến hành tiến hành theo ra quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân mặt hàng nhà nước ngày 31/5 năm 2005 .
The restructuring of loans will be done in accordance lớn Decision No 783/2005/QD-NHNN of the SBV Governor dated May 31 , 2005 .

Xem thêm: On-Premise Là Gì - Sự Khác Nhau Giữa On Premise Và Cloud Là Gì


Đến ngày 18 tháng 8 năm 2011, ICBC đang thừa qua cuộc đánh giá trường đoản cú Ngân mặt hàng Nhà nước Pakisrã cùng ban đầu chuyển động kinh doanh trên Pakisrã.
On 18 August 2011, ICBC passed the examination from State Bank of Pakistung and started its business in Pakischảy.
Ngân hàng Nhà nước đang thành công xuất sắc trong vấn đề định hình giá đồng nội tệ , kể từ khi đồng xu tiền mất giá trong tháng Hai năm 2011 .
Ngân sản phẩm Nhà nước vẫn thành công xuất sắc vào londonrocknroll.comệc định hình giá chỉ đồng nội tệ , kể từ khi đồng đất nước hình chữ S mất giá bán vào thời điểm tháng Hai năm 2011 .
Cụ thể, đề xuất chu đáo cùng lưu ý đến tính tự do của Ngân hàng Nhà nước đất nước hình chữ S theo hướng một bank Trung ương văn minh.
Mới đây , londonrocknroll.comnaCapital dự trù vào năm nay Ngân sản phẩm Nhà nước đã sở hữu 6 tỷ USD ngoại tệ trên Thị trường nhằm tăng nguồn dự trữ nước ngoài ân hận .
londonrocknroll.comnaCapital recently estimated that the State Bank had this year purchased $ 6 billion in foreign currency from the market to increase the foreign exchange reserves .
Vừa đi học, ông vừa đi làm londonrocknroll.comệc, thuở đầu là trong một hợp tác và ký kết làng mạc rượu vang, và sau đó làm cho bảo đảm an toàn cho bank đơn vị nước.
During his studies he worked first, in a wine cooperative & later as a security guard for the state bank.
Năm 1931, Boris Berlatsky, một quan tiền chức V.I.P của Ngân hàng Nhà nước đã được chỉ dẫn xét xử cho tội tiêu hủy vào vụ xét xử Menshelondonrocknroll.comk 1931.
In 1931 Boris Berlatsky, a senior official of the State Bank was put on trial for wrecking as part of the 1931 Menshelondonrocknroll.comk Trial.
Bà Okoro sẽ có những buổi họp ttê mê vấn kỹ thuật với Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước VN, Bộ trưởng Bộ Tài bao gồm, cùng Sở trưởng Bộ Tư pháp.
Ms. Okoro held technical meetings with the Governor of the State Bank of londonrocknroll.cometnam, the Minister of Finance, và the Minister of Justice.
Năm 1840, Ngân mặt hàng Tmùi hương mại Nhà nước thi công 3, 5, 10, 25, 50 với 100 rúp ghi chú, tiếp sau là 50 rúp ghi dấn tín dụng của Kho bạc Lưu ký và Ngân sản phẩm Nhà nước.
In 1840, the State Commercial Bank issued 3, 5, 10, 25, 50 and 100 rubles notes, followed by 50 ruble credit notes of the Custody Treasury & State Loan Bank.
Năm 1947, những ghi chú của Kho bạc Nhà nước đã có giới thiệu với mệnh giá bán 1, 3 với 5 rúp, cùng rất những ghi crúc của Ngân mặt hàng Nhà nước mang lại mệnh giá chỉ 10-, 25-, 50 cùng 100 rúp.
In 1947, State Treasury notes were introduced for denominations of 1-, 3- & 5 rubles, along with State Bank notes for denominations of 10-, 25-, 50 và 100 rubles.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *