According to law, only a natural person or legal personality has rights, protections, privileges, responsibilities, & legal liability.

Bạn đang xem: Natural person là gì


Theo lý lẽ, chỉ thể nhân (trường đoản cú nhiên nhân) hoặc nhân biện pháp pháp luật new có những quyền lợi, được bảo lãnh, bao gồm độc quyền, trách nhiệm, và trách nát nhiệm pháp luật.
Many natural personal care companies use this cleanser because it is plant-derived, biodegradable, and gentle for all hair types.
phần lớn công ty chăm sóc cá nhân trường đoản cú từ nhiên sử dụng hóa học tẩy cọ này bởi vì nó tất cả nguồn gốc thực thiết bị, phân huỷ sinch học cùng nhẹ nhàng mang lại tất cả các một số loại tóc.
The company is a subsidiary of Clorox that describes itself as an "Earth friendly, Natural Personal Care Company" making products for personal care, health, beauty, & personal hygiene.
Công ty là 1 đơn vị bé của Clorox miêu tả bạn dạng thân như là "thân thiện cùng với Trái đất, công ty chúng tôi Chăm sóc Cá nhân từ bỏ thiên nhiên". tiếp tế các thành phầm âu yếm cá nhân, sức khoẻ, vẻ đẹp cùng vệ sinh cá nhân.
On November 17, 2008, Nepal’s Supreme Court ruled in favor of laws to lớn guarantee full rights khổng lồ LGBT people, và all gender minorities must be defined as "natural persons" under the law; this included the right khổng lồ marry.
Vào ngày 17 tháng 1một năm 2008, Toà án Tối cao Nepal sẽ thử khám phá quy định buộc phải bảo đảm an toàn quyền đầy đủ cho tất cả những người LGBT, với tất cả những người trực thuộc giới tính tgọi số đề xuất được định nghĩa là "phần lớn tín đồ trường đoản cú nhiên" theo phương tiện pháp; bao hàm quyền kết bạn.
This uncertainty about the nature or person of God is found beyond the borders of Germany; it exists elsewhere in Europe.
Sự không hiểu biết nhiều biết cụ thể về bản thể hay thể của Đức Chúa Ttránh xẩy ra không chỉ sinh sống Đức ngoại giả sống rất nhiều địa điểm không giống trên Châu Âu.
Like Troeltsch"s "mystical religion", Becker"s cults were small religious groups lacking in organization and emphasizing the private nature of personal beliefs.
Giống nhỏng "tôn giáo thần bí" của Troeltsch, những đội cuồng giáo của Becker là các đội tôn giáo nhỏ không tồn tại tổ chức triển khai và nhấn mạnh vấn đề mang đến tính riêng tứ của ý thức cá nhân.

Xem thêm: Kĩ Năng Kĩ Thuật ( Technical Skills Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


In 2002, a strategic alliance was set up with the Russian airline S7 Airlines which purchased 1/2 of Armavia"s shares from the "Chernomoravia" company under the name of the "Aviafin" company registered in Armenia but which belongs to the leadership of S7 Airlines as natural persons.
Trong năm 2002, một liên minc kế hoạch đã được tùy chỉnh với những hãng sản xuất hàng không Nga S7 Airlines mua lại một nửa CP Armavia của tự đơn vị "Chernomoravia" dưới thương hiệu của "Aviafin" đơn vị ĐK trên Armenia nhưng lại trực thuộc về sự việc lãnh đạo của S7 Airlines.
The same reference work also says: “Early mankind instinctively sought for causes, & interpreted the forces and other manifestations of nature as personal.”
Tác phẩm tìm hiểu thêm này cũng ghi: “Bản năng sẽ tạo động lực thúc đẩy bé người rất lâu rồi tra cứu tìm nguyên nhân, và giải thích rằng gồm một thực thể gây ra những lực cùng phần lớn hiện tượng lạ không giống của thiên nhiên”.
So there are of two kinds of legal entities, human và non-human: natural persons (also called physical persons) and juridical persons (also called juridic, juristic, artificial, legal, or fictitious persons, Latin: persomãng cầu ficta), which are other entities (such as corporations) that are treated in law as if they were persons.
Cá nhân gồm nhị loại: thể nhân (natural person hay physical person) và pháp nhân (juridical person, có cách gọi khác là juridic person, juristic person, artificial person, legal person, giỏi fictitious person, tiếng Latinh: persomãng cầu ficta) – những thực thể nhỏng những tập đoàn lớn (corporation), được đối xử trong luật pháp nlỗi thể họ là đông đảo con bạn.
In addition, teachers should help students understand the sacred nature of personal spiritual experiences and encourage them khổng lồ tóm tắt those experiences appropriately (see D&C 63:64).
Dường như, những giảng viên đề xuất giúp những học tập viên đọc tính chất linh nghiệm của các tay nghề thuộc linh cá nhân với khuyến khích họ share những kinh nghiệm kia vào khoảng tương thích (xin coi GLGƯ 63:64).
(39) As she partakes of the sacrament, a sister in South Africa realizes the personal nature of the Savior’s sacrifice.
(39) Khi dự phần Tiệc Thánh, một chị thiếu nữ ở Nam Phi nhận thấy đặc thù cá nhân của sự quyết tử của Đấng Cứu Rỗi.
However, in some jurisdictions such as Connecticut, case law has determined that owners were not required khổng lồ plead facts sufficient khổng lồ pierce the corporate veil and LLC members can be personally liable for operation of the LLC) (see, for example, the case of Sturm v. Harb Development LLCs in some states can be phối up with just one natural person involved.
Tuy nhiên, vào một trong những khoanh vùng tài phán nhỏng Connecticut, quy định án lệ sẽ xác minh rằng công ty thiết lập ko bắt buộc phải báo tin đủ nhằm chiếu qua bức màn của doanh nghiệp với các member đơn vị trách nhiệm hữu hạn rất có thể chịu đựng trách nhiệm cá thể về hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn) (ví dụ, ngôi trường thích hợp của Phát triển Sturm v. Harb Shop chúng tôi trách rưới nhiệm hữu hạn ngơi nghỉ một trong những đái bang hoàn toàn có thể được thiết lập cấu hình chỉ cách luôn thể nhân gồm tương quan.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *