Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ londonrocknroll.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Modulus là gì

The pressure elastic modulus of the pulmonary trunk was abnormally high (>120) in most (13114) patients even relatively early after the operation.
In patients without pulmonary stenosis, the systolic pulmonary arterial pressure increased concomitantly with the pressure elastic modulus.
This is true even though the moduli spaces involved could be very complicated: non-reduced và not equidimensional.
This class of foliations admits the same properties as generalized curves và provides an efficient description of local formal moduli spaces.
Subjects first judged the modulus sản phẩm, which was the same for all subjects and remained on the screen all the time.
The dynamic response of the biofilms was characterized in terms of the shear storage and loss moduli và complex viscosity.
The static & dynamic responses were defined in terms of the creep compliance, storage and loss moduli, & viscosity.
However, there are two classes of moduli spaces where the methods of differential geometry are equally powerful.
Ređiện thoại tư vấn that a zone is characterized up to lớn conformal transformation by one number, which we điện thoại tư vấn the modulus.
We derive sầu an integral equation in terms of the velocity modulus và angle at the free surface, determined by the dynamic boundary condition.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên londonrocknroll.com londonrocknroll.com hoặc của londonrocknroll.com University Press tuyệt của các nhà cấp giấy phép.

Xem thêm: Bảng Chiều Cao 1M8 Nặng Bao Nhiêu Là Chuẩn??? Cao 1M8 Nặng Bao Nhiêu Là Chuẩn

*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập londonrocknroll.com English londonrocknroll.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *