Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự londonrocknroll.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Kelp là gì

This sea urchin decimates kelp beds and creates barrens, thus completely altering coastal ecosystems.
By 1862 however, tea had jumped khổng lồ the lead, occupying roughly 22%, silk around 15%, & marine products (kelp, shark fins, abalone, and sea cucumbers) just over 16%.
During the night, in a 100 km/hr wind and blinding snow, the ship dragged her anchor and at 0400 hr grounded cthua thảm inshore aý muốn kelp.
I cannot pretover lớn be such an expert in kelp production as to lớn say whether the particular methods in that leaflet are perfect.
The chief industries are agriculture, lobster fishing, and herring fishing; & there is a smaller industry, but an important one, kelp burning.
I was further informed that there was no evidence that the pair trawlers were damaging what remained of the kelp beds.
There is at present a keen demvà for kelp by flax growers and manure manufacturers owing to shortage of potash.
She sets aside land for drying the kelp và all that kind of thing, & gives the crofters every possible interest she can in the work which they perform.
In my part of the country, seaweed was seen in the past as a great resource và the kelp industry was an important part of the local economy.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên londonrocknroll.com londonrocknroll.com hoặc của londonrocknroll.com University Press xuất xắc của những công ty cấp phép.

Xem thêm: Hồ Sơ Nhân Vật Steppenwolf: Đệ Nhất Chiến Tướng Của Darkseid Là Ai ?

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các app tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn londonrocknroll.com English londonrocknroll.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *