Nhỏng sinh sống bài trước ta bao gồm sử dụng thăng bằng cài đặt nhằm tăng tốc độ xử trí của web server. Thuật toán Round robin có vẻ như hệt như một liên kết dự phòng trong trường hòa hợp web hệ thống này bị tiêu diệt thì sẽ sử dụng website VPS khác. Tuy nhiên mục đích chủ yếu của cân bằng cài vẫn là đảm bảo an toàn sự định hình của web hệ thống. Trong bài bác này, chúng ta đang thiết lập kết nối dự phòng trong trường hòa hợp nếu như một web server bị tiêu diệt sẽ sử dụng website VPS không giống để triển khai.

Bạn đang xem: Keepalived là gì

*

Sau đây là bí quyết tùy chỉnh liên kết dự phòng kết phù hợp với cân bằng mua.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Osad Là Ai? Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Nam Ca Sĩ Osad Là Ai

Yêu cầu chuẩn chỉnh bị:

Web Server 1 OS: CentOS 7 + Nginx + haproxy + keepalived IP website server: 192.168.1.129:8080 IP.. haproxy: 192.168.1.129:80Web Server 2 OS: CentOS 6+ Nginx + haproxy + keepalived IPhường web server: 192.168.1.128:8080 IP haproxy: 192.168.1.128:80

Cài đặt keepalived bởi lệnh nghỉ ngơi cả 2 webserver: yum install keepalived

Thương Mại Dịch Vụ Keepalived sẽ giúp đỡ họ tạo 1 Virtual IPhường để cần sử dụng mang đến máy chủ, nói một giải pháp nôm mãng cầu là máy chủ vẫn áp dụng IPhường vì họ tự khái niệm bởi Keepalived chđọng chưa phải dùng IP. trên interface của dòng sản phẩm chủ (được cung cấp bởi 1 DHCP.. như thế nào kia tốt vị họ từ gán.). Để thao tác này, chúng ta phải vào tệp tin /etc/sysctl.conf và thêm hoặc sửa cái sau vào file sysctl.conf: net.ipv4.ip_nonlocal_bind=1

Trên Web Server 1 ta cấu hình file /etc/keepalived/keepalived.conf như sau:

global_defs router_id test1 #khai báo route_id của keepalivedvrrp_script chk_haproxy script "killall -0 haproxy"interval 2weight 2vrrp_instance VI_1 virtual_router_id 51advert_int 1priority 100state MASTERinterface ens33 #ban bố tên interface của VPS, chúng ta dùng lệnh `ifconfig` để thấy với điền mang đến đúngvirtual_ipaddress 192.168.1.69 dev ens33 #Knhì báo Virtual IP. mang đến interface tương ứngauthentication auth_type PASSauth_pass 123456 #Password này nên knhị báo kiểu như nhau thân các server keepalivedtrack_script chk_haproxy

Trên Web Server 2 ta cấu hình tệp tin /etc/keepalived/keepalived.conf nhỏng sau:

global_defs router_id test2 #knhì báo route_id của keepalivedvrrp_script chk_haproxy script "killall -0 haproxy"interval 2weight 2vrrp_instance VI_1 virtual_router_id 51advert_int 1priority 99state BACKUPinterface eth0 #ban bố tên interface của VPS, các bạn sử dụng lệnh `ifconfig` để thấy và điền mang đến đúngvirtual_ipaddress 192.168.1.69 dev eth0 #Knhì báo Virtual IP mang đến interface tương ứngauthentication auth_type PASSauth_pass 123456 #Password này nên knhị báo giống như nhau thân những hệ thống keepalivedtrack_script chk_haproxy

Trong file thông số kỹ thuật Keepalived trên của 2 sản phẩm test1 với test2 đều sở hữu track_script – Tức là cả 2 hệ thống đầy đủ sẽ thực hiện chạy đoạn script kiểm tra tâm trạng của hình thức dịch vụ process ID (PID) được knhì báo trong script ( ở đây khai báo kiểm tra service haproxy). Giả sử service haproxy bên trên test1 (được khởi chế tác thuở đầu cùng với state MASTER cùng priotiry 100) bởi một nguyên do nào kia ko chuyển động, Keepalived đã trừ trọng số (priority 100-2=98) trên lắp thêm test1. Lúc này priority của test1 đang là 98 và nhỏ tuổi rộng priority=99 được knhị báo lúc đầu sống test2 , cho nên vì thế Keepalived đã đưa tâm lý của test2 tự BACKUPhường thành MASTER và test2 sẽ tiến hành duy trì VIP sẽ knhì báo.

Config haproxy Web Server 1: globaldaemonmaxconn 256

defaults mode http timeout connect 5000ms timeout client 50000ms timeout hệ thống 50000ms

 stats enable stats hide-version stats refresh 30s stats show-node stats auth admin:123456 stats uri /haproxy?stats frontend http-in bind *:80 default_backend servers

backend static balance roundrobin VPS static 192.168.1.69:80

backkết thúc servers balance roundrobin VPS webserver1 192.168.1.128:8080 check hệ thống webserver2 192.168.1.129:8080 check

Config haproxy Web Server 2: globaldaemonmaxconn 256

defaults mode http timeout connect 5000ms timeout client 50000ms timeout hệ thống 50000ms

 stats enable stats hide-version stats refresh 30s stats show-node stats auth admin:123456 stats uri /haproxy?stats frontend http-in bind *:80 default_backover servers

backover static balance roundrobin hệ thống static 192.168.1.69:80

backkết thúc servers balance roundrobin hệ thống webserver1 192.168.1.128:8080 kiểm tra VPS webserver2 192.168.1.129:8080 check

Chạy lệnh service keepalived start so với CentOS 6, systemctl start keepalived đối với CentOS 7. Lần lượt tắt haproxy để xem kết quả.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *