Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Impress là gì

*
*
*

impress
*

impress /im"pres/ danh từ sự đóng dấu lốt (đóng vào, in vào...) (nghĩa bóng) vệt ấna work bearing an impress of genius: tác phđộ ẩm mang dấu ấn của một thiên tài nước ngoài đụng từ đóng, in (lốt lên loại gì); đóng góp lốt vào, in dấu vào (cái gì)to impress the wax with a stamp: đóng góp vệt vào miếng sáp bằng nhỏ dấu ghi sâu vào, xung khắc sâu vào, ngấm sâu vàoto lớn impress something on the memory: ghi sâu vật gì vào cam kết ức khiến ấn tượng; làm cảm hễ, làm cảm kíchlớn be deeply impressed by someone"s kindness: cảm kích thâm thúy bởi vì lòng tốt của ai ngoại đụng từ (sử học) cưỡng bức (tkhô cứng niên...) tòng quân, bắt (thanh khô niên...) đi lính trưng thu, sung công (mặt hàng hoá...) đưa vào, dùng (hồ hết sự kiện... để gia công bằng chứng, nhằm lập luận...)
dấuđóng góp dấuhoađục lỗsự đóngsự intạo lỗimpress systemcách làm kế tân oán chi phí tạm ứngimpress systemchi phí trả trước bao gồm nấc quy định

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): impression, impress, impressionable, impressive, impressively


*

Xem thêm: ( Nwc Là Gì ? Vai Trò “Working Capital” Bạn Có Biết? (Nwc) Là Gì

*

*

impress

Từ điển Collocation

impress verb

ADV. really His work really impressed me.

VERB + IMPRESS be determined to, be keen lớn, hope khổng lồ, want to | attempt to, seek lớn, try to lớn | be designed khổng lồ | fail lớn The results failed khổng lồ impress us.

PREPhường. with She impressed us with both the depth và range of her knowledge.

PHRASES an attempt/effort to impress sb, be easily impressed I was young và easily impressed.

Từ điển WordNet


English Synonym và Antonym Dictionary

impresses|impressed|impressingsyn.: affect engrave sầu establish fix imprint mark plant root stamp strike
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *