employees, & all of the knowledge, skills, experience, etc. that they have sầu, which makes them valuable khổng lồ a company or economy:

Bạn đang xem: Human capital là gì

The corporation has become so valuable, not because of its fixed assets, but because of the human capital of its software engineers and programmers.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ londonrocknroll.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


*

*

*

*

Xem thêm: Ảnh Thẻ Tiếng Anh Là Gì - (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập londonrocknroll.com English londonrocknroll.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *