the total amount of a person’s or organization’s income in a particular period before tax is paid on it:

Bạn đang xem: Gross income là gì

The new legislation stipulates that the first 25% of gross income from oil sales must go to lớn the state.
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ londonrocknroll.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


*

a family consisting of two parents & their children, but not including aunts, uncles, grandparents, etc.

Về Việc này
*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

Xem thêm: Ca Sĩ Châu Khải Phong - Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Tình Cảm Nam Ca Sĩ

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn londonrocknroll.com English londonrocknroll.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *