Từ vựng IELTS chủ đề môi trường thiên nhiên (Environment) thì hơi thịnh hành trong đề thi IELTS. Vì nạm, từ bây giờ londonrocknroll.com đang tổng hòa hợp list các từ bỏ vựng thông dụng nhất. Hy vọng nội dung bài viết này đích thực hữu dụng so với các bạn.

Bạn đang xem: Greenhouse gases là gì


STTTừ vựngNghĩa
1Environmental pollution ô nhiễm và độc hại môi trường
2Contamination sự làm nhiễm độc
3Protection/preservation/conservation bảo vệ/bảo tồn
4Air/soil/water pollution ô nhiễm và độc hại ko khí/đất/nước
5Wind/solar power/energy tích điện gió/khía cạnh trời
6Alternatives phương án nắm thế
7Solar panel tấm năng lượng phương diện trời
8Greenhouse cảm giác bên kính
9Government’s regulation sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ
10Shortage/ the lack of sự thiếu hụt
11Carbon dioxin CO2
12Culprit (of) thủ phạm (của)
13Ecosystem khối hệ thống sinch thái
14Soil erosion xói mòn đất
15Woodland/forest fire cháy rừng
16Deforestation phá rừng
17Gas exhaust/emission khí thải
18Natural resources tài ngulặng thiên nhiên
19Greenhouse gas emissions khí thải đơn vị kính
20A marine ecosystem hệ sinh thái xanh dưới nước
21The ozone layer tầng ozon
22Pollutant hóa học khiến ô nhiễm
23Polluter người/tác nhân khiến ô nhiễm
24Pollution sự ô nhiễm/quy trình ô nhiễm
25Preserve sầu biodiversity bảo tồn sự đa dạng sinc học
26Adsorption sự hấp phụ
27Acid deposition mưa axit
28Acid rain mưa axit
29Activated carbon than hoạt tính
30Ground water nguồn nước ngầm
31The soil đất
32Crops mùa màng
33Absorption sự hấp thụ
34Thorny/head-aching/head splitting nhức đầu
35Serious/acute nghiêm trọng
36Excessive vượt mức
37Fresh/pure vào lành
38Activated sludge bùn hoạt tính
39Aerobic attached-growth treatment process Quá trình xử trí sinch học hiếu khí bám bám
40Aerobic suspended-growth treatment process Quá trình cách xử lý sinc học hiếu khí lơ lửng
41Toxic/poisonous độc hại
42Effective/efficient/efficacious hiệu quả
43Cut/reduce bớt thiểu
44Conserve giữ lại gìn
45Make use of/take advantage of tận dụng/lợi dụng
46Over – abuse sử dụng quá quá mức
47Halt/discontinue/stop dừng lại
48Pollutive bị ô nhiễm
49Pollute ô nhiễm
50Dispose/release/get rid of thải ra
51Contaminate/pollute làm ô nhiễm/làm truyền nhiễm độc
52Catalyze (for) xúc tác (cho)
53Exploit knhì thác
54Degrade ecosystems/habitats/the environment có tác dụng suy thoái và phá sản hệ sinch thái/môi trường xung quanh sống
55Harm the environment/wildlife/marine life gây hư tổn cho môi trường/đời sống từ nhiên/đời sống bên dưới nước
56Threaten natural habitats/coastal ecosystems/a species with extinction rình rập đe dọa môi trường xung quanh sinh sống tự nhiên/hệ sinh thái xanh ven bờ/tương tự loài tất cả nguy cơ tiềm ẩn tốt chủng
57Deplete natural resources/the ozone layer làm hết sạch tài ngulặng thiên nhiên/tầng ozon
58Tackle/cope with/giảm giá khuyến mãi with/grapple giải quyết
59Damage/destroy phá hủy
60Limit/curb/control hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát
61Cause/contribute to lớn climate change/global warming tạo ra/góp thêm phần vào sự biến hóa khí hậu/nóng dần lên toàn cầu
62Produce pollution/CO2/greenhouse (gas) emissions tạo nên sự ô nhiễm/khí CO2/khí thải đơn vị kính
63Damage/destroy the environment/a marine ecosystem/the ozone layer/coral reefs hủy hoại môi trường/hệ sinh thái bên dưới nước/tầng ozon/rặng san hô
64Limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution hạn chế/ngnạp năng lượng chặn/kiểm soát điều hành sự ô nhiễm và độc hại không khí, nước, bầu khí quyển, môi trường
65Cut/reduce pollution/greenhouse gas emissions sút sự ô nhiễm hoặc lượng khí thải bên kính
66Offset carbon/CO2 emissions có tác dụng bớt lượng khí thải carbon/CO2
67Reduce (the kích cỡ of) your carbon footprint có tác dụng bớt (form size của) dấu chân carbon của doanh nghiệp.

Xem thêm: John Paulson Là Ai, John Paulson, John Paulson

68Pollute rivers and lakes/waterways/the air/the atmosphere/the environment/oceans làm ô nhiễm sinh sống với hồ/luồng nước/ko khí/bầu khí quyển/môi trường/đại dương
69Contaminate groundwater/the soil/food/crops làm cho ô nhiễm mối cung cấp nước ngầm/đất/thực phẩm/mùa màng
70Log forests/rainforests/trees chặt phá rừng/rừng nhiệt độ đới/cây cối
71Address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate change giải quyết/phòng lại/ up load những doạ dọa/ảnh hưởng/ảnh hưởng tác động của biến hóa khí hậu
72Fight/take action on/reduce/stop global warming đấu tranh/hành động/giảm/ngăn chặn sự tăng cao lên toàn cầu
73Raise awareness of environmental issues cải thiện thừa nhận thức về hầu hết vụ việc môi trường
74Save the planet/the rainforests/an endangered species cứu vớt lấy hành tinh/đa số khu rừng rậm sức nóng đới/loài động vật hoang dã tất cả nguy hại tuyệt chủng.
75Achieve/promote sustainable development đạt được/liên quan sự cải cách và phát triển bền vững
76Preserve/conserve sầu biodiversity/natural resources bảo tồn/ giữ lại gìn sự đa dạng mẫu mã sinc học/tài nguyên thiên nhiên
77Protect endangered species/a coastal ecosystem bảo đảm an toàn chủng loại gồm nguy hại giỏi chủng/hệ sinh thái ven bờ
78Prevent/stop soil erosion/overfishing/massive sầu deforestation/damage to lớn ecosystems ngăn chặn sự xói mòn đất/sự đánh bắt cá vượt mức/sự phá hủy rừng bên trên diện rộng/sự hủy diệt hệ sinch thái

Trên đấy là toàn bộ tự vựng IELTS chủ đề môi trường thiên nhiên (Environment) được thực hiện phổ cập với phổ biến tuyệt nhất mà các bạn cần biết. Hi vọng biết tin cơ mà londonrocknroll.com hỗ trợ mang đến các báo cáo bổ ích nhưng mà nhiều người đang search kiếm.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *