Tiếp tục với cỗ từ vựng giờ Anh tài chính ngân hàng phần 1 , londonrocknroll.com xin chia sẻ phần 2 với 38 trường đoản cú thường chạm mặt nhất lúc chúng ta sử dụng cùng giao dịch với những ngân hàng.

Bạn đang xem: Dư nợ tín dụng tiếng anh là gì

Các chúng ta cùng theo dõi và quan sát nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu lại thông

4. Clear /kliə/ (v): thanh khô tân oán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): chấp nhận tkhô cứng toán

6. Refer to lớn drawer (n): (R.D) “Tkiểm tra lại fan ký phát”

7. Non-card instrument : phương tiện thanh khô tân oán ko sử dụng chi phí mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give sầu credit : cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): ko đọc được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): ký kết phân phát, viết (Séc)

19.

Xem thêm: Thông Tin Tiểu Sử Ca Sĩ Cẩm Ly Quê Ở Đâu, Thông Tin Tiểu Sử Ca Sĩ Cẩm Ly

Banker /’bæɳkə/ (n): bạn của ngân hàng

trăng tròn. Place of cash: địa điểm dùng chi phí mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút ít tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: chỉ định bỏ ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): chi phí vật liệu nhựa (những nhiều loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: các loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ tkhô giòn toán

29. Smart thẻ /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): nhà thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): trang bị rút ít chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, đưa ra chi phí (nghỉ ngơi Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút chi phí mặt

Dường như, các chúng ta cũng có thể truy vấn vào trang web của londonrocknroll.com tại đây để nâng cao với bổ sung kiến thức tiếng Anh của chính mình nhé! Chúc các bạn thành công


*
“Tiếng Anh bồi” bao gồm tương xứng cùng với môi trường thiên nhiên công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường thiên nhiên công sở còn sống thọ tương đối nhiều. Dù bị...

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *