Tiếp tục cùng với cỗ từ bỏ vựng tiếng Anh tài bao gồm ngân hàng phần 1 , londonrocknroll.com xin share phần 2 với 38 tự hay gặp nhất khi chúng ta sử dụng cùng giao dịch thanh toán với những ngân hàng. Các các bạn thuộc quan sát và theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu giữ thông

4. Clear /kliə/ (v): thanh khô tân oán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): chấp nhận tkhô giòn toán

6. Refer khổng lồ drawer (n): (R.D) “Tra soát người ký phát”

7. Non-card instrument : phương tiện đi lại tkhô giòn toán ko cần sử dụng chi phí mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi

15. Give sầu credit : cấp cho tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không đọc được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: đổ vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): ký kết phân phát, viết (Séc)

20.


Bạn đang xem: Dư nợ tiếng anh là gì


Xem thêm: Phân Biệt Chạy Việt Dã Là Gì ? Chạy Trail Là Gì? Chạy Marathon Là Gì?

Place of cash: chỗ sử dụng chi phí mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút ít tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút ít tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: chỉ định chi trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền vật liệu bằng nhựa (những các loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: một số loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh khô toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): chủ thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): lắp thêm rút ít chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên thu, đưa ra chi phí (sinh hoạt Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút ít tiền mặt

Dường như, những chúng ta có thể truy vấn vào trang web của londonrocknroll.com trên phía trên nhằm nâng cấp với bổ sung cập nhật kỹ năng tiếng Anh của bản thân mình nhé! Chúc chúng ta thành công
Xem thêm: Tên Thật Của Levi Tên Thật, Gam Esports, Danh Sách Nhân Vật Trong Đại Chiến Titan

*

“Tiếng Anh bồi” bao gồm tương xứng với môi trường thiên nhiên công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường văn phòng còn tồn tại không hề ít. Dù bị...


Chuyên mục: KHÁI NIỆM
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *