dispersion tức thị gì, định nghĩa, các thực hiện và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phạt âm dispersion giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của dispersion.

Bạn đang xem: Dispersion là gì


Từ điển Anh Việt

dispersion

/dis"pə:ʃn/

* danh từ

sự giải tán, sự phân tán

(hoá học) chất làm cho phân tán

sự xua rã, sự có tác dụng tản mát, sự làm cho chảy tác; sự tung tác

sự rải rác rến, sự gieo vãi

sự gieo rắc, sự Viral (tin đồn)

(đồ lý) sự tán sắc; độ tán sắc

atomic dispersion: độ tán sắc đẹp nguim tử

acoustic dispersion: sự tản sắc âm thanh

(hoá học) sự phân tán; độ phân tán

Dispersion

(Econ) Phân tán.

dispersion

sự tiêu tán, sự tán xạ; (thống kê) sự phân tán

d. of waces sự tán sóng

acoustic d. âm tán

hypernormal d. sự tiêu tánh khôn cùng chuẩn tắc


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

dispersion

* gớm tế

sự phân tán

* kỹ thuật

độ phân tán

độ tán sắc

phân tán

sự khuếch tán

sự phân tán

sự tán sắc

sự tán xạ

sự tiêu tán

tán sắc

toán và tin:

độ tán

pmùi hương sai

điện lạnh:

sự tản mạn


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học tự vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự mới từng ngày, luyện nghe, ôn tập với khám nghiệm.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Vocational Là Gì, Nghĩa Của Từ Vocational, Nghĩa Của Từ Vocational


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang bé trỏ vào ô search kiếm với để ra khỏi.Nhập từ bỏ nên kiếm tìm vào ô tra cứu kiếm và xem những từ được gợi ý chỉ ra bên dưới.khi con trỏ đã phía bên trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> nhằm dịch chuyển giữa các trường đoản cú được nhắc nhở.Sau kia dìm (một lần nữa) để xem cụ thể trường đoản cú kia.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tìm tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập trường đoản cú nên tìm vào ô tìm kiếm tìm và xem các từ được gợi nhắc chỉ ra bên dưới.Nhấp con chuột vào tự ý muốn coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa thừa nthêm các bạn sẽ không bắt gặp tự bạn muốn kiếm tìm vào danh sách nhắc nhở,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để hiển thị từ đúng chuẩn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *