Trong ngữ pháp Toeic danh từ xuất xắc nhiều danh từ được khái niệm là tự chỉ người, vật, nơi chốn, tốt phát minh. Danh từ bỏ và nhiều danh từ bỏ có công dụng đóng góp tác dụng giống hệt trong câu. Vì vậy, bọn họ thống độc nhất dùng danh tự làm cho từ bỏ thay mặt đại diện mang đến danh trường đoản cú với nhiều danh trường đoản cú vào bài xích này.

Bạn đang xem: Complement là gì

*

cũng có thể có 10 công dụng của danh tự trong câu:

Subject (công ty ngữ)Subject complement (Bổ ngữ cho nhà ngữ)Direct object (Tân ngữ trực tiếp)Object complement (Bổ ngữ mang lại tân ngữ)Indirect object (Tân ngữ loại gián tiếp)Prepositional complement (Bổ ngữ cho giới từ)Noun phrase modifier (Bổ ngữ đến các danh từ)Determinative sầu (Từ chỉ định)AppositiveAdverbial (Trạng ngữ)

Trong độ lớn bài thi TOEIC, MS. HOA TOEIC chỉ xin trình bày những tính năng thường xuyên tốt gặp mặt vào đề thi.

Subject

Danh trường đoản cú thường vào vai trò nhà ngữ trong Câu (sentence) hoặc Mệnh đề (Clause). Chủ ngữ thường xuyên là chủ của hành vi, tinh thần trong câu. Chú ý vào số đông tự in nghiêng vào vai trò nhà ngữ trong những ví dụ dưới đây:

The dog is chewing on a bone.

S V

Students have sầu finish their final exam.

S V

My mother is gentle.

S

*

Subject Complement

Chức năng sản phẩm công nghệ hai của danh từ bỏ trong câu là Subject complement (té ngữ cho nhà ngữ). Subject complement là đầy đủ tự hay nhiều tự hiểu rõ nghĩa đến nhà ngữ.

The man was a nurse.

S S.C

Her mother will become the school librarian.

S S.C

Dành cho TOEIC: “Danh trường đoản cú thường xuất hiện sau các Linking Verb hay Copular Verbs như: be, become, seem…..”

cỗ đề thi Toeic, giáo trình Toeic

Object

Nếu Subject là công ty của hành vi, thì Object (Tân ngữ) là đối tượng người sử dụng nhận hành động của nhà ngữ:

Mary eats vegetables frequently.

Mary: có tác dụng hành vi “eat” => Subject

Vegetables: nhấn hành động “eat” => Object

The player kicked the ball very hard.

Xem thêm: Lan Can Cao Bao Nhiêu ? Tiêu Chuẩn Lan Can An Toàn Thiết Kế Lan Can Ban Công Cao Bao Nhiêu

S O

The man is kissing his girlfriend emotionally.

S O

Có 02 nhiều loại Object: 

Direct Object (Tân ngữ trực tiếp): trực tiếp nhận/ chịu ảnh hưởng từ bỏ hành động của chủ ngữ

Indirect object (Tân ngữ loại gián tiếp): là fan nhận/ lãnh/ lấy tân ngữ thẳng. Indirect object tất yêu mãi mãi vào câu ví như không có Direct Object.

He wrote a letter to his lover every month.

S D.O I.O

Động từ/hành động: “write”

Danh từ trực mừng đón hành động” “letter” => direct object

Danh từ nhấn mang direct object: “his girlfriend” => Indirect Object

Dành mang đến TOEIC: “Một số hễ trường đoản cú khi xuất hiện thêm thường có 2 tân ngữ: Skết thúc, bring, cook, buy, make, give, offer, sell, show, tell……”

Object Complement

Subject Complement (Bổ ngữ của tân ngữ) Chức năng này giống như chức năng Subject Complement; chỉ khác ở vị trí trường đoản cú được bổ ngữ trong câu không phải là Subject mà lại là Direct Object của câu.

We elected you team leader.

Subject D.O O.C

Your cousins named their daughter Rainbow!

S D.O O.C

Prepositional Complement

Chức năng tiếp sau của danh tự vào câu là Preposition Complement (Bổ ngữ của giới từ). Đây là rất nhiều danh trường đoản cú đi liền sau giới từ bỏ và hiểu rõ nghĩa đến giới trường đoản cú đó vào câu. Vì vậy, Preposition Complement còn có tên Gọi không giống là Complements of preposition xuất xắc là Object of preposition.

That little boy gave sầu his toy to his baby brother.

S D.O Phường.C

The mother warned her children not khổng lồ go into the woods.

S D.O P.C

During his vacation, the man decided to move to the Tropics.

S P..C

Dành cho TOEIC: “Sau giới từ bỏ là danh từ”

Determinatives

Dành mang đến TOEIC: “Sau tính từ mua với vết download phương pháp “‘s” là danh từ:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *