Produced goods that are chiefly used in production of further goods, in contrast to the consumer goods+1 definitions
Those rates , along with uncharacteristically high real estate prices , slowed investments on capital goods .

Bạn đang xem: Capital goods là gì


Các nút lãi suất vay đó , cùng với giá cả BDS cao một biện pháp bất thường , làm đầu vào hạ tầng cơ sở chậm lại .
Imports are dominated by raw materials và capital goods, which tài khoản for more than 90% of the total.
The Colombian government fosters the import of capital goods, Bogotá being one of the main destinations of these imports.
Chính phủ Colombia cỗ vũ câu hỏi nhập vào hàng hóa vốn, Bogotá là một trong số những điểm đến chọn lựa bao gồm của những hàng nhập vào này.
Lack of international competitiveness & heavy reliance on capital goods from overseas might increase Australia"s current trương mục deficit in the future.
Thiếu năng lượng cạnh tranh quốc tế với sự phụ thuộc vào nặng trĩu về hàng hóa vốn từ bỏ quốc tế hoàn toàn có thể làm tăng thâm hụt thông tin tài khoản hiện giờ của Úc sau này.
Imports of such items as foodstuffs, fuel, capital goods, vehicles, consumer goods & electronics consume an estimated 52 percent of GDP.
Nhập khẩu những mặt hàng rất thật phẩm, xăng, tài sản tư bản, xe pháo, sản phẩm chi tiêu và sử dụng với hàng điện tử tiêu thú khoảng chừng 52% GDP.
The transaction is generally done for fixed assets, notably real estate, as well as for durable và capital goods such as airplanes và trains.
Giao dịch thường xuyên được triển khai mang lại gia tài cố định và thắt chặt, đặc biệt là nhà đất, cũng như đối với hàng hóa bền lâu với vốn như máy bay với tàu hỏa.
In mainstream economics, accounting và Marxian economics, capital accumulation is often equated with investment of profit income or saving, especially in real capital goods.
Trong tài chính, kế toán với kinh tế tài chính học tập Marxian, tích trữ tư bạn dạng thường xuyên được cân bằng với đầu tư của thu nhập cá nhân lợi tức đầu tư hoặc tiết kiệm, nhất là vào mặt hàng hóa vốn thực.
In addition, countries lượt thích Indonesia – together with Xứ sở nụ cười Thái Lan and Malaysia – are currently enjoying a boom in spending by their governments và the private sector on capital goods.
mà hơn nữa, rất nhiều quốc gia như In-đô-nê-xia – cùng rất Xứ sở nụ cười Thái Lan cùng Ma-lai-xia – sẽ trúc hưởng sự bùng phát chi tiêu của những chính phủ nước nhà và khu vực tư nhân về liệu sản xuất.
In the second strategy, "positive statement begins" is adopted in solution selling usually in direct selling lớn corporate & or high value và or capital goods selling.
Trong kế hoạch máy nhị, "tulặng tía lành mạnh và tích cực bắt đầu" được thông qua trong câu hỏi cung cấp phương án thường xuyên phân phối trực tiếp cho bạn cùng hoặc giá trị cao cùng bán sản phẩm hóa vốn.
Theoretically, the fundamental difference between a traditional sociamenu economy & a market sociamenu economy is the existence of a market for the means of production and capital goods.
Về mặt lý thuyết, sự khác biệt cơ bạn dạng giữa chủ nghĩa làng mạc hội thị phần cùng công ty nghĩa thôn hội truyền thống cuội nguồn (có nghĩa là Kinh tế Kế hoạch hóa triệu tập, còn gọi là tài chính buôn bản hội công ty nghĩa) là sự sống thọ của một Thị Trường điều phối phương tiện đi lại sản xuất cùng đều đồ đạc trang bị sản xuất.
Derivative with respect khổng lồ time means that it is the change in capital stock—output that is neither consumed nor used to lớn replace worn-out old capital goods is net investment.
Đạo hàm theo thời hạn bao gồm nghĩa nó là việc đổi khác về trữ lượng vốn - phần sản lượng nhưng không được tiêu trúc tốt bù vào phần khấu hao là khoản đầu tư chi tiêu ròng rã.
As Keynes pointed out, saving involves not spending all of one"s income on current goods or services, while investment refers to spending on a specific type of goods, i.e., capital goods.
Theo Keynes, tiết kiệm ngân sách và chi phí là không thực hiện ngay thu nhập vào hàng hóa hoặc các dịch vụ, trong khi đó đầu tư chi tiêu là Việc tiêu dùng khoản tiết kiệm chi phí đó vào phần đông sản phẩm & hàng hóa vốn.

Xem thêm: Bachelor Of Art Là Gì ? Phân Biệt Các Loại Bằng Cấp Bachelor Degree


Rather than the producers controlling và managing production, the tiệc nhỏ controlled both the government machinery which directed the national economy on behalf of the communist các buổi tiệc nhỏ, và planned the production and distribution of capital goods.
Ttốt vì các nhà cấp dưỡng kiểm soát và điều hành và làm chủ sản xuất, đảng điều hành và kiểm soát cả máy bộ cơ quan chỉ đạo của chính phủ nhưng đại diện mang lại đảng cộng sản, chỉ huy nền kinh tế tài chính non sông, cùng lên planer thêm vào với phân phối hàng hóa.
Cromme và Ekkehard Schulz were named co-chief executives of the new company, operating worldwide in three main business areas: steel, capital goods (elevators và industrial equipment), và services (specialty materials, environmental services, mechanical engineering, và scaffolding services).
Cromme và Ekkehard Schulz được lấy tên là người có quyền lực cao điều hành và quản lý của doanh nghiệp bắt đầu, hoạt động bên trên toàn trái đất trong ba nghành sale chính: thnghiền, liệu sản xuất (thang lắp thêm cùng đồ vật công nghiệp) cùng hình thức dịch vụ (vật tư đặc trưng, các dịch vụ môi trường, cơ khí và hình thức vật tư làm cho giàn giáo) .
Spence writes that "the world we are entering is one in which the most powerful global flows will be ideas and digital capital, not goods, services, & traditional capital.
Spence viết rằng "nhân loại họ vẫn lao vào là một trong những trong các số ấy những loại tung toàn cầu khỏe mạnh tuyệt nhất đã là phát minh cùng vốn tiên tiến nhất, chưa phải hàng hóa, hình thức dịch vụ và vốn truyền thống.
In the recent past three lines of credit were extended khổng lồ Sri Lanka: US$100 million for capital goods, consumer durables, consultancy services and food items, US$31 million for supply of 300,000 MT of wheat & US$150 million for purchase of petroleum products.
Trong ba loại tín dụng vừa mới rồi đã làm được mở rộng đến Sri Lanka: 100 triệu USD mang lại mặt hàng hóa, mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ support và thực phđộ ẩm, 31 triệu USD nhằm cung cấp 300.000 tấn tiểu mạch với 150 triệu USD để mua thành phầm dầu lửa.
Growth in 2014 is projected to be 7.7 percent, but risks remain related khổng lồ the restructuring of China’s economy – a greater than expected slowdown of investment could have sầu an adverse effect on the region, especially on suppliers of capital goods and industrial raw materials to Trung Quốc.
Tăng trưởng năm năm trước dự trù sẽ đạt mức 7,4% dẫu vậy vẫn mãi mãi một vài khủng hoảng tái cơ cấu tổ chức tài chính Trung Quốc—đó là nguy cơ tiềm ẩn chi tiêu đã giảm quá nhiều dẫn đến ảnh hưởng xấu đi lên nền kinh tế Quanh Vùng, độc nhất vô nhị là đối với những bên chi tiêu vốn với cung ứng vật liệu thô sang trọng Trung Hoa.
As Wales was reliant on the production of capital goods rather than consumer goods, it possessed few of the skilled craftspeople và artisans found in the workshops of Birmingsi or Sheffield in Engl& & had few factories producing finished goods – a key feature of most regions associated with the Industrial Revolution.
Do Wales phụ thuộc vào phân phối mặt hàng hóa tư bạn dạng rộng là sản phẩm tiêu dùng, họ tất cả một vài thợ thủ công với người làm gỗ lành nghề trong những xưởng trên Birmingsay mê hay Sheffield tại Anh và tất cả một vài ba xí nghiệp tiếp tế thành phẩm - một điểm lưu ý quan trọng của phần đông các Khu Vực có liên quan cho giải pháp mạng công nghiệp.
When the goods are bought or produced, the costs associated with such goods are capitalized as part of inventory (or stock) of goods.
khi sản phẩm & hàng hóa được tải hoặc tiếp tế, ngân sách liên quan mang đến hàng hóa đó được vốn hóa như là một trong những phần của hàng tồn kho (hoặc tồn kho) của sản phẩm & hàng hóa.
But before we get there, we"re engaged in a struggle between good và evil, the good of socialism against the evil of capitalism, và the good shall triumph.
Nhưng trước khi bọn họ đã có được điều này, chúng ta bị buộc tsay mê gia vào một cuộc đấu tranh thân dòng tốt và xấu, dòng giỏi đẹp của xã hội nhà nghĩa cản lại mẫu xấu xa của chủ nghĩa tứ bản cùng cái tốt đã giành thắng lợi.
Britain traded goods & capital extensively with countries around the world, adopting a không tính phí trade policy after 1840.
Anh vẫn bán buôn sản phẩm hoá với vốn rộng rãi với các nước bên trên trái đất, thông qua một chế độ tmùi hương mại thoải mái sau năm 1840.
The origin of this phrasing has also been attributed lớn the French utopian Étienne-Gabriel Morelly, who proposed in his 1755 Code of Nature "Sacred và Fundamental Laws that would tear out the roots of vice & of all the evils of a society", including: I. Nothing in society will belong lớn anyone, either as a personal possession or as capital goods, except the things for which the person has immediate use, for either his needs, his pleasures, or his daily work.
Nguồn nơi bắt đầu của câu khẩu hiệu này cũng rất được cho rằng vì Étienne-Gabriel Morelly, một tín đồ theo công ty nghĩa siêu hạng của Pháp, người đang Gọi cuốn nắn sách Code of Nature năm 1755 của chính mình là "Những luật lệ thiêng liêng và cơ bản nhằm nhổ vứt căn cơ của sự việc tha hóa với tất cả phần đa tin xấu xa vào một thôn hội", trong các số ấy gồm những: I. Không bao gồm sản phẩm công nghệ gì vào xóm hội thuộc về bất kể ai, cho dù cho là gia sản cá nhân xuất xắc tư liệu thêm vào, trừ gần như đồ vật mà fan đó cần phải sử dụng ngay mau chóng, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu, ý mê say tốt quá trình hàng ngày của fan kia.
Real capital or economic capital comprises physical goods that assist in the production of other goods và services, e.g. shovels for gravediggers, sewing machines for tailors, or machinery và tooling for factories.
Vốn thực tế tốt vốn tài chính tất cả các sản phẩm hóa đồ gia dụng chất cung ứng việc tiếp tế hàng hoá và hình thức không giống, ví như xẻng xúc đến thợ đào huyệt, sản phẩm công nghệ may mang đến thợ may, xuất xắc trang thiết bị, phương tiện cho các nhà máy.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *