Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ londonrocknroll.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Những thuật ngữ cơ bản trong âm thanh ( audio là gì

Therefore, there are good reasons to lớn assume that music technology & audio processing are now facing an acclereranvì chưng into lớn the new millennium.
The work here is based on the transcription of video- or audio-taped material rather than unobtrusive observation.
The performance of the task và the subsequent retrospective interview were both video clip & audio recorded.
The semistructured interviews were carried out by the first author và audio-taped ; they lasted from đôi mươi to lớn 60 minutes.
His work is notable for its use of sophisticated audiovisual language và its display of his desire for perfection.
The museum, the development of which cost a further 6 million raised from private fundraising, makes extensive sầu use of audiovisual giải pháp công nghệ.
They usually have sầu an educational ayên, introducing new audiences to different audiovisual works through an organized & prepared program of screenings.
Các cách nhìn của các ví dụ không mô tả cách nhìn của các biên tập viên londonrocknroll.com londonrocknroll.com hoặc của londonrocknroll.com University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Hoa Hậu Việt Nam 2013 Là Ai, Hình Ảnh Đêm Chung Kết Hoa Hậu Các Dân Tộc 2013

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập londonrocknroll.com English londonrocknroll.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *