Phân biệt khổng lồ ask after sb; to lớn ask sb around; lớn ask for sth

To ask /ɑːsk/1. To ask after sb

To ask for news about sb & how they are.

Bạn đang xem: Ask after là gì

(Hỏi thăm thông tin, thực trạng của người nào đó.)

Did she ask after me in her letter?

(Trong thỏng nhỏ nhỏ nhắn gồm hỏi thăm tới tôi không?)

SYN: To enquire after sb.2. To ask sb along

To ask sb if they would like to go with you lớn an sự kiện or activity.

Hỏi coi người như thế nào kia cũng muốn đi thuộc các bạn tới dự một sự kiện tuyệt hoạt động nào kia xuất xắc không?

Jane và Ed are going out tonight, and they've asked me along.

Cô Jane cùng anh Ed chuẩn bị sửa ra ngoài về tối ni cùng bọn họ vừa hỏi tôi cũng muốn đi cùng rất họ hay không.

SYN: To invite sb along.3. To ask around:

To ask a number of different people in order lớn find out sth.

Hỏi một vài fan nhằm tìm kiếm điều nào đấy.

I don't know if there's any work, but I'll ask around for you.

Tôi chần chừ có Việc gì mang lại anh hay không, dẫu vậy tôi vẫn hỏi vài ba tín đồ xem sao.

4.To ask sb back (to lớn sth)

To invite sb lớn come baông chồng to lớn your house with you for a drink, etc. when you are both out together.

Mời ai đó về nhà của bạn uống chút gì đấy lúc cả nhị đi thông thường với nhau.

I asked him baông xã for a coffee.

SYN: To have sầu sb back; khổng lồ invite sb bachồng (to sth).5.To ask for sb

To say that you want to see or speak khổng lồ sb.

Dùng nhằm nói rằng bạn có nhu cầu chạm chán giỏi thì thầm cùng với ai đó.

There is sometoàn thân at the door asking for Thanh khô.

Có ai đứng xung quanh cửa ngõ hy vọng thì thầm với Thành kia.

6. To ask (sb) for sth

a.To say that you want sb to give sầu you sth.

Xem thêm: Malware-Gen Là Gì ? Và Những Sự Thật Xung Quanh Malware Win32:Malware

Dùng Khi bạn có nhu cầu ai chuyển cho mình thiết bị nào đó.

Huy asked for a guitar for his birthday.

Vào ngày sinh nhật của mình, Huy mong tất cả một cây bọn ghita.

SYN: To request sth.b. (Informal) To behave sầu in a way that it will almost certainly cause trouble.

Cư xử Theo phong cách chắc hẳn rằng vẫn gây nên phiền toái giỏi trường đoản cú chuốc mang phiền hậu toái.

Not wearing a seat belt is just asking for trouble.

Không thắt đai bình yên là từ bỏ chuốc phiền đức toái mà lại thôi.

c. To say that you want to speak to sb or be directed to a place.

When you arrive sầu, go lớn the reception & ask for Minc.

lúc làm sao cho tới thì đi liền mạch mang lại quầy tiếp tân và hỏi anh Minc nhé.

7. To ask sb in/up

To invite sb khổng lồ come inlớn the room or the building that you are in, especially your home.

Mời ai kia vào chống tốt vào tòa bên mà lại bạn đang sống đó, đặc biệt là trong nhà chúng ta.

Aren't you going to lớn ask me in? It's cold out here.

Anh bên cạnh mời tôi vào trong bên giỏi sao? Ở ngoại trừ này giá buốt thừa.

SYN: To invite sb in/up.8. To ask sb out

To invite sb khổng lồ go out with you especially when would lượt thích a lãng mạn relationship with them.

Mời ai đó đi ra phía bên ngoài cùng rất chúng ta, đặc biệt khi bạn muốn gồm quan hệ cảm tình với chúng ta.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *