As + adj + As đã làm cho đa số nghĩa khác biệt, ra mắt bài học ngữ pháp về kiểu cách cần sử dụng kết cấu as…as vào giờ anh. Một số những các từ thường xuyên đi cùng với as…as.

Bạn đang xem: As good as là gì


Cấu trúc as…as

1.As…As với các nhiều từ

– As long as = So long as = If only: chỉ việc, miễn sao.

– As early as: ngay lập tức trường đoản cú.

– As well as: tương tự như.

– As far as: theo như.

– As good as: gần như là.

– As much as: cũng hội chứng ấy, cũng bằng ấy, gần như là.

2. Cách sử dụng As…As:

As…As Khi phối hợp cùng những cụm trường đoản cú sẽ sở hữu giải pháp dùng khác nhau:

a.Cách cần sử dụng của As…As trong cấu trúc As far as:

As far as I know…

(Theo như tôi biết…)

Ex: – As far as I know Dat is the most intelligent staff at that company. (Theo nlỗi tôi biết Đạt là nhân viên tối ưu tuyệt nhất vào đơn vị kia).

-As far as I know Mai is the most careful student at this class. (Theo nlỗi tôi biết Mai là học viên cẩn trọng duy nhất ở lớp học tập này).

As far as + something/ sometoàn thân + tobe + concerned/ remember/ see…

(Theo cách nhìn của người nào đó/ vật dụng gì về một vấn đề…)

Ex: As far as she can see, her father has done nothing wrong. (Theo quan điểm của cô ý ấy, bố của cô ý ấy đang không làm cho điều gì không đúng trái).


b. Cách cần sử dụng As…As trong cấu tạo As early as:

As early as + time…

(Ngay từ…)

Ex: As early as the first time I meet hyên, I loved. (Ngay từ lần trước tiên tôi chạm mặt anh ấy, tôi đã yêu).

c. Cách cần sử dụng As…As vào cấu tạo As good as:

S + V + As good as + …

(Gần như…)

Ex: She is as good as tired. (Cô ấy gần như là kiệt sức).

d. Cách dùng As…As trong cấu tạo As much as:

S + V + As much as + S +V

(Cũng chừng ấy, nhiều…)

Ex: Tuong can eat as much as I bởi vì. (Tường hoàn toàn có thể ăn uống nhiều nhỏng tôi).

e. Cách dùng As…As vào cấu trúc As well as:

As well as = Not only … But also

( Cũng nhỏng = không những … mà lại còn…)

➔ Trong cấu trúc này, As well as dùng để liệt kê về mô tả, nói đến tính cách của fan hoặc đồ như thế nào kia.

Ex: – Daisy is intelligent as well as beautiful. (Daisy hợp lý với xinch đẹp).

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Tự Thụ Phấn Chéo Là Gì, Các Hình Thức Thụ Phấn Chéo Tự Nhiên

= Daisy is not only intelligent but also beautiful. (Daisy không những tuyệt vời hơn nữa xinch đẹp).

*Note: As well as trong kết cấu này dùng để làm vận dụng cho những bài xích tập về viết lại câu nhưng nghĩa không đổi.

As well as + Ving…

Ex: Walking is healthy as well as making you don’t feel tired. (Đi cỗ là giỏi đến sức khỏe cũng tương tự làm chúng ta ko Cảm Xúc mệt mỏi mỏi).

As well as + Vinf…

Ex: Vy can eat fish as well as drink milk. (Vy có thể ăn cá cùng uống sữa).

3. As…As vào so sánh:

As…As được sử dụng trong cấu trúc so sánh ngang bằng:

S1 + V + As + Adv/Adj + As + S2.

Ex: My is as young as her sister.

(My ttốt bằng chị của cô ấy ấy).

Sallặng is as smart as her brother.

(Salyên thông minh như anh trai cô ấy)

S1 + V/tobe (not) + as + Adv/Adj + as + S2.

Ex: He didn’t play football as well as he often does.

(Anh ấy đã không nghịch đá bóng xuất sắc nlỗi đông đảo hôm)

Jin is not now dancing as well as she can.

(Jin đã không dancing tốt bây giờ nhỏng cô ấy gồm thể)

*Note: Trong câu tủ định, As trước tiên trong cấu tạo so sánh As…As có thể gắng bởi So.

Ex: Pete is not so tall as his father. (Pete không cao bởi bố của anh ý ấy).

những bài tập viết lại câu

Running isn’t faster than biking.(as…as)That banamãng cầu juice is more delicious than this táo one.(as…as)This kiểm tra today is easier than yesterday.(as…as)You did better than them.(so…as)Minch writes more carefully than Cuc.(so…as)

Đáp án

Biking is as fast as running.This táo khuyết juice isn’t as delicious as that banana one.This kiểm tra yesterday isn’t as easy as today.They didn’t bởi so well as you did.Cuc doesn’t write so carefully as Minh.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *