Ankadien có những đặc thù chất hóa học như thế nào, những nhận thấy và pha chế nó như thế nào, cùng xem thêm bài viết sau đây nhé
*

Lý tngày tiết Ankadien


- Ankađien là hầu hết hiđrocacbon ko no, mạch hlàm việc vào phân tử có đựng 2 liên kết đôi còn lại là các liên kết 1-1.

Bạn đang xem: Ankadien liên hợp là gì

*

Ankadien đơn giản độc nhất vô nhị - C3H4

- Công thức tổng quát: CnH2n-2(n ≥3). - Danh pháp núm thế: số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch bao gồm + a + số chỉ vị trí nối song + đien. - Đồng phân: đồng phân ankin, đồng phân xicloanken, đồng phân bixicloankan, đồng phân ankađien. Riêng đồng phân ankađien tất cả những loại: đồng phân mạch C; đồng phân địa điểm nối song với đồng phân hình học tập. - Các ankađien tiêu biểu:

CH2=CH-CH=CH2 Buta-1,3-đien giỏi đivinyl CH2=C(CH3)-CH=CH2 2-Metylbuta-1,3-đien xuất xắc isopren

Buta-1,3-đien và isopren là đầy đủ ankađien phối hợp nổi bật. Phần tiếp sau đây chỉ đề cập tới những chất này.

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng cùng cùng H2, cộng hỗn hợp Br2cùng cộng HX

Do sở hữu links đôi C=C vào phân tử cần ankađien cũng có phản ứng đặc trưng là bội nghịch ứng cùng. Các phản bội ứng cộng xẩy ra cùng với ankađien tương tự như nlỗi sống anken. Tuy nhiên bởi vì có đựng 2 liên kêt đôi C=C bắt buộc ankađien có thể tsi mê gia phản bội ứng cộng theo tỉ lệ thành phần mol 1:1 hoặc 1:2.

a. Cộng Xác Suất mol 1:1

- Cộng thứ hạng 1,2 (thường xẩy ra ở ánh nắng mặt trời tốt khoảng tầm -800C): bội phản ứng này chỉ ảnh hưởng cho 1 links đôi C=C, link còn sót lại giữ lại nguyên:

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH2-CH=CH2(Ni, t0)

- Cộng giao diện 1,4 (thường xuyên xảy ra sinh sống ánh nắng mặt trời cao hơn nữa khoảng 400C): làm phản ứng này tác động ảnh hưởng mang lại cả 2 link song với tạo thành 1 link đôi C=C mới nằm giữa 2 links song ban sơ.

Xem thêm: " In Term Of Có Nghĩa Là Gì Và Cấu Trúc Của Cụm Từ In Term Of Trong Tiếng Anh

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH=CH-CH3(Ni, t0)

b. Cộng Phần Trăm mol 1:2

CH2=CH-CH=CH2+ 2H2→CH3-CH2-CH2-CH3(Ni, t0)

→Ankađien cũng làm mất đi màu sắc dung dịch nước brom. Những bài tập về làm phản ứng cùng hay hỏi về số sản phẩm ra đời bởi phản nghịch ứng cùng phần trăm mol 1:1.

2. Phản ứng trùng hợp

Các phản nghịch ứng trùng phù hợp đa số xẩy ra theo kiểu 1,4.

nCH2=CH-CH=CH2→(-CH2-CH=CH-CH2-)n(Na, t0) (Cao su buna) nCH2=C(CH3)-CH=CH2→(-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n(xt, t0, p)

(Cao su isopren)

3. Phản ứng oxi hóa

a. Oxi hóa hoàn toàn

CnH2n-2+ (3n - 1)/2O2→nCO2+ (n - 1)H2O

điểm lưu ý của phản ứng đốt cháy ankađien: nCO2> nH2Ocùng nCO2- nH2O= nankađien.

b. Oxi hóa ko hoàn toàn

Ankađien cũng làm mất màu hỗn hợp thuốc tím sinh sống ngay ánh sáng hay.

II. NHẬN BIẾT

Thuốc test là dung dịch Brom hoặc dung dịch KMnO4.Hiện tượng là hỗn hợp bị mất color (hoặc nphân tử màu)

III. ĐIỀU CHẾ

1. Tách H2trường đoản cú ankan khớp ứng

CH3-CH2-CH2-CH3→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3→CH2=C(CH3)-CH=CH2+ 2H2

2. Buta-1,3-đien

2C2H5OH→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(MgO, ZnO, 4500C) CHΞC-CH=CH2+ H2→CH2=CH-CH=CH2(Pd/PbCO3; t0)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *