Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Analogy là gì

*
*
*

analogy
*

analogy sự tương tự by., on the a. bởi giống như, làm cho tương tự membrane a. giống như màng
sự tương đồngsự tương tựhydraulic analogy: sự tương tự tbỏ lựchydrodynamical analogy: sự giống như thủy độngmembrane analogy: sự giống như màng mỏngmembrane analogy: sự tương tự như màngReynolds analogyphép loại suy Reynoldsanalogy computermáy tính tương tựanalogy methodcách thức tương tựby analogybằng tương tựby analogycó tác dụng tương tựelectric analogy methodphương thức điện tương tựhydraulic analogytựa như tbỏ độnghydraulic analogy methodphương pháp giống như tdiệt lựchydrodynamical analogyphnghiền tương tự như thủy độngmechanical analogytương tự cơ họcmembrane analogytương tự như màngmethod of membrane analogyphương pháp giống như màng
*

*

Xem thêm: Tổng Hợp Các Kí Hiệu Cần Nhớ Khi Chơi Rubik Là Gì, Sự Ra Đời Và Những Điều Thú Vị Về Rubik (Cube)

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

analogy

Từ điển Collocation

analogy noun

ADJ. appropriate, apt, useful | cthua thảm, obvious A close analogy with the art of singing can be made.

VERB + ANALOGY draw, make, suggest, use She drew an analogy between running the economy & a housewife"s weekly budget.

ANALOGY + VERB fit, hold The Wild West analogy does not fit here.

PREP.. by ~ (to/with) We can understvà this theory by analogy with human beings. | ~ between She suggested an analogy between the human heart and a pump. | ~ for The computer is a useful analogy for the brain. | ~ with There is an analogy here with the way an engine works.

PHRASES argument by/from analogy Argument from analogy is not always valid.

Từ điển WordNet


n.

an inference that if things agree in some respects they probably agree in othersdrawing a comparison in order khổng lồ show a similarity in some respect

the operation of a computer presents and interesting analogy to lớn the working of the brain

the models show by analogy how matter is built up


English Synonym & Antonym Dictionary

analogiessyn.: doctrine of analogy

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *