2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Các từ bỏ liên quan3.1 Từ đồng nghĩa /ə"greʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự xâm lược, cuộc xâm lượcwar of aggressioncuộc chiến tranh xâm lấn Sự công kích Sự gây sự, sự khiến hấn; cuộc tạo hấn

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounassailment , assault , blitz , blitzkrieg , encroachment , injury , invasion , offense , offensive sầu , onset , onslaught , push , raid , aggressiveness , antagonism , belligerence , combativeness , destructiveness , fight , hostility , pugnacity , attempt , onrush , strike , belligerency , contentiousness , militance , militancy , attachồng , forceful , provocation

Bạn đang xem: Aggression là gì

*

*

*

*

*

Xem thêm: Dabbing Là Gì - Nghĩa Của Từ Dab

Quý khách hàng vui lòng singin để đăng câu hỏi tại phía trên

Mời bạn nhập câu hỏi tại chỗ này (hãy nhớ là bỏ thêm ngữ chình họa với nguồn bạn nhé)
Các tiền bối giúp em dịch tự này với: "Peg" vào "Project Pegs". Em không tồn tại câu dài nhưng mà chỉ bao gồm những mục, Client gồm quan niệm là "A combination of project/budget, element and/or activity, which is used to lớn identify costs, dem&, và supply for a project". Trong giờ Pháp, nó là "rattachement"
Mọi tín đồ cho em hỏi từ "hail" bắt buộc dịch cầm nào ạ? Ngữ cảnh: truyện viễn tưởng trong trái đất có phép màu,"The Herald spread her arms wide as she lifted her face khổng lồ the sun, which hung bloody & red above sầu the tower. "Hail, the Magus Ascendant," she breathed beatifically, her voice echoing off the ring of ruined columns. "Hail, Muyluk!"
Sáu que Tre "I have sầu a wildly incomplete education" là biện pháp nói nhấn mạnh vấn đề giống như nhỏng "tao thiếu thốn học kinh luôn". Người ttiết minch là ông Robert Downey a ma tơ đóng phim.
Nhờ các fan giúp đỡ dịch câu này ạ: "This proposal reflects FDA’s commitment lớn achieving the goals for the Reinventing Food Regulations part of the President’s National Performance reviews (hereinafter referred to lớn as Reinventing Food Regulations)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *